Kliniki/Oddziały

Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

 • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej

 • I Oddział Ortopedii Dziecięcej

Klinika Ortopedii Dziecięcej

 • II Oddział Ortopedii Dziecięcej

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii

 • Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii

Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt

 • Oddział Patologii Noworodków
 • Oddział Patologii Niemowląt

Klinika Kardiologii Dziecięcej

 • Oddział Kardiologii Dziecięcej

Klinika Nefrologii Dziecięcej

 • Oddział Pediatrii i Nefrologii

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej

 • Oddział Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną

 • Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii

Klinika Neurologii Dziecięcej

 • Oddział Neurologii Dziecięcej

Klinika Pediatrii i Gastroenterologii

 • Oddział Pediatrii i Gastroenterologii

Oddział Alergologii Dziecięcej
 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej
 

Oddział Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej
 

Oddział Dzienny Rehabilitacji
 

Szpitalny Oddział Ratunkowy