Zasady bezpiecznego pobytu

Rodzice i Opiekunowie!

Szpital nasz  nie ogranicza możliwości przebywania z dzieckiem; dlatego treści zamieszczone poniżej moją na celu ułatwić Rodzicom i Opiekunom współudział w procesie opieki nad własnym dzieckiem. Ponadto określają zasady bezpiecznego pobytu i sprawowania opieki nad dzieckiem w oparciu o Regulamin Szpitala.

Pamiętajcie że:

  1. Wasz pobyt nie powinien dezorganizować pracy zespołu medycznego, ale może przynieść wam korzyści edukacyjne w zakresie opieki nad własnym dzieckiem.
  2. Słuchajcie wskazówek personelu medycznego i pomagajcie w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych – pomoże to Wam w opiekowaniu się  dzieckiem w domu, po wypisie.
  3. Nie przeszkadzajcie w zaplanowanych: wizytach, zabiegach i operacjach – pamiętajcie, że przy dziecku może być tylko jeden opiekun.
  4. Bądźcie dla waszego dziecka wsparciem, pocieszeniem w chorobie, ale nie ograniczajcie jego możliwości samoopieki.
  5. O potrzebie pozostania z dzieckiem całodobowo decydujecie sami w porozumieniu z personelem medycznym w oparciu o Regulamin Szpitala.
  6. Dbajcie o higienę osobistą (Szpital dysponuje łazienką z prysznicami przeznaczoną dla Rodziców/Opiekunów), porządek wokół siebie, nie przynoście sprzętu typu: grzałka, czajnik (bezpieczeństwo dzieci na sali chorych). Produkty żywnościowe jedynie w porozumieniu z pielęgniarką opiekującą się dzieckiem.
  7. Stosujcie odzież ochronną – fartuchy w salach objętych reżimem sanitarnym oraz w salach/oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej.
  8. Korzystajcie z szatni ogólnej i wind dla pacjentów.
  9. Korzystając z automatów z gorącymi napojami nie przynoście ich na teren oddziałów i klinik narażacie dzieci na poparzenie.

Pamiętajcie o tym, że personel medyczny pracuje dla dobra i zdrowia waszego dziecka – pozostawcie po sobie miłe wspomnienie.