Kliniki/Oddziały, Inne jednostki

Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
tel. 81 71 85 350, 81 74 31 393
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
tel. 81 71 85 520
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej
I Oddział Ortopedii Dziecięcej
tel. 81 71 85 570, 81 74 15 653
Klinika Ortopedii Dziecięcej
II Oddział Ortopedii Dziecięcej
tel. 81 71 85 551

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii

Oddział Otolaryngologii Diecięcej, Foniatrii i Audiologii

 

tel. 81 71 85 581

Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt

Oddział Patologii Noworodków

Oddział Patologii Niemowląt

 

tel. 81 71 85 371

tel. 81 71 85 371

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Oddział Kardiologii Dziecięcej
tel. 81 71 85 439
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej
Oddział Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii
tel. 81 71 85 477
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną
Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii
tel. 81 71 85 440
Klinika Neurologii Dziecięcej
Oddział Neurologii Dziecięcej
tel. 81 71 85 484
Klinika Nefrologii Dziecięcej
Oddział Pediatrii i Nefrologii
tel. 81 71 85 470
Klinika Pediatrii i Gastroenterologii
Oddział Pediatrii i Gastroenterologii
tel. 81 71 85 420, 81 74 31 353
Oddział Alergologii Dziecięcej tel. 81 71 85 354

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

tel. 81 71 85 391

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej

Oddział Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej

Oddział Dzienny Rehabilitacji

tel. 81 71 85 455
Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. 81 71 85 323
Izba Przyjęć tel. 81 71 85 310
Blok Operacyjny tel. 81 71 85 331
Stacja Dializ tel. 81 71 85 464
Zakład Diagnostyki Obrazowej tel. 81 71 85 291
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej tel.  81 71 85 205
Zakład Fizjoterapii tel. 81 71 85 240
Dział Diagnostyki Genetycznej tel.  81 71 85 197, -259

Dział Krwiolecznictwa

tel.  81 71 85 260, -286

Apteka Szpitalna tel.  81 71 85 234
Lekarz Kontroli Zakażen Szpitalnych tel.  81 71 85 131

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

tel.  81 71 85 115

Stanowisko ds. Badań Klinicznych tel.  81 71 85 273
Inspektor Ochrony Radiologicznej tel.  81 71 85 284, -213
Z-ca Naczelnej Pielęgniarki tel.  81 71 85 210
Specjalista ds. Higieny i Epidemiologii, Specjalista ds. Epidemiologii tel.  81 71 85 112

Dział Sterylizacji, Dezynfekcji oraz Stacja Łóżek

Kierownik

tel.  81 71 85 224

tel.  81 71 85 222

Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej z Rejestracją

Kierownik

tel.  81 71 85 116

tel.  81 71 85 108

Archiwum Szpitalne

tel.  81 71 85 105