Szkoła

 

Dyrektor

mgr Agnieszka Szczebiot

Telefon: 81 741 06 61

 

 

W roku 1958, z inicjatywy prof. Stanisława Piątkowskiego, zaczął funkcjonować w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Lublinie pierwszy oddział szkolny. W latach 1966 - 70 powstawały kolejne, dzięki wsparciu i zaangażowaniu prof. Antoniego Gębali. Obydwaj lekarze, będący wizjonerami, uważali, że w procesie zdrowienia małych pacjentów niezbędni są pedagodzy, którzy stanowią nieodłączną część interdyscyplinarnego zespołu opiekującego się dzieckiem chorym i poprzez odpowiednie oddziaływania terapeutyczne mogą zapobiegać ujemnym skutkom hospitalizacji. Szkoła, oprócz domu, jest bardzo ważna w życiu każdego dziecka – jest ona fundamentem, na którym opiera ono całe swoje życie. Szkoła w szpitalu jest przejawem życia wiedzionego dotychczas, jest elementem świata zewnętrznego, normalnego, radosnego, szansą na zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, poznawczych, ruchowych.

 

Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie mieści się obecnie w czterech lubelskich szpitalach: Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, na Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Młodzieży w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie oraz w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie.

W skład placówki wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Przedszkolnymi, Liceum Ogólnokształcące oraz Specjalny Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych.

Głównym celem działalności Szkoły jest wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji dzieci chorych oraz tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Jesteśmy placówką wyróżniającą się ponad 65-letnim doświadczeniem w kształceniu oraz wychowaniu dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych, współpracującą z personelem medycznym i rodzicami małych pacjentów, posiadającą wykształconą kadrę, która stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

W naszej szkole dzieci zdobywają wiadomości i umiejętności szkolne, korzystają z zajęć dydaktyczno–wyrównawczych, odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania i talenty, uczą się zachowań profilaktycznych i prozdrowotnych, kształtują swój system wartości, uczestniczą we wspaniałych imprezach oraz wyjątkowych uroczystościach, biorą udział w licznych warsztatach, konkursach, wycieczkach.

Oferujemy zajęcia nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych, zajęcia edukacyjne w systemie lekcyjnym w oddziałach szkolnych i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w grupach wychowawczych.

W 2017 roku Szkoła została uhonorowana wyróżnieniem „za szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.”

Oferta Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w roku szkolnym 2023-2024