Szkoła

Dyrektor:

mgr Krzysztof Baran

Telefon: 81 741 06 61


Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie tworzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 im. Marii Grzegorzewskiej z Oddziałami Przedszkolnymi,
     
  • Gimnazjum Specjalne,
     
  • Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
     
  • Specjalny Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych.

Uczniami szkoły są mali pacjenci lubelskich szpitali: Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1.

Nadrzędnym celem szkoły jest wspieranie procesu leczenia, terapii i rehabilitacji dzieci. Nauczyciele, uwzględniając możliwości i potrzeby podopiecznych, dbają o ich wszechstronny i harmonijny rozwój. Stwarzają warunki do odkrywania własnych predyspozycji, rozwijania zdolności i zainteresowań, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby ich podopieczni czas w szpitalu spędzili pożytecznie, aktywnie i twórczo. Pacjenci mają możliwość udziału w lekcjach i różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych – imprezach, uroczystościach, warsztatach, przedstawieniach, koncertach, kołach plastycznych, filmowych, czytelniczych, grach i zabawach. Pozwala to na integrację dzieci i ich adaptację do warunków hospitalizacji, a jednocześnie zapobiega powstawaniu ujemnych skutków choroby i izolacji od środowiska rodzinnego.