Klienci zewnętrzni

Informacje na temat przyjmowania klientów zewnętrznych

Na stronie publikowane są informacje na temat przyjmowania klientów zewnętrznych przez osoby uprawnione do wystawiania recept zatrudnionych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. 

Formularze w wersji elektronicznej dla Pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. są dostępne poniżej:

Pismo Rektora UM

Zalecenia Ministra Zdrowia

Kontakty z klientami zewnętrznymi - 2020 r. :

Kontakty z klientami zewnętrznymi - 2019 r. :

Kontakty z klientami zewnętrznymi - 2018 r.:

Kontakty z klientami zewnętrznymi - 2017 r.:

Kontakty z klientami zewnętrznymi - 2016 r. :

Kontakty z klientami zewnętrznymi - 2015 r. :

Kontakty z klientami zewnętrznymi - 2014 r. : 

Kontakty z klientami zewnętrznymi - 2013 r. :

Kontakty z klientami zewnętrznymi - 2012 r. :

Kontakty z klientami zewnętrznymi - 2010 r. :

Kontakty z klientami zewnętrznymi - 2009 r. :