Zakłady i Pracownie w USzD

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  • Pracownia Analityki Ogólnej
  • Pracownia Bakteriologiczna
  • Pracownia Biochemiczna
  • Pracownia Hematologiczna
  • Pracownia Immunochemiczna
  • Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych

Pracownia Fizjoterapii

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownia Badań Potencjałów Słuchowych

Pracownia Doboru Aparatów Słuchowych u Małych Dzieci oraz Dopasowania Systemu Implantów Słuchowych 

Pracownia Audiologiczna

Pracownia Endoskopowa

Pracownia EKG

Pracownia Holtera

Pracownia ECHO-kardiografii

Pracownia Urodynamiczna 

Pracownia EEG

Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia

Pracownia EMG

Pracownia Densytometryczna

Pracownia Immunohematologii