Zakłady i Pracownie w USzD

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Fizjoterapii

Pracownia Fizjoterapii dla Dorosłych

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownia Badań Potencjałów Słuchowych

Pracownia Doboru Aparatów Słuchowych u Małych Dzieci oraz Dopasowania Systemu Implantów Słuchowych 

Pracownia Audiologiczna

Pracownia Endoskopowa

Pracownia EKG

Pracownia Holtera

Pracownia ECHO-kardiografii

Pracownia Urodynamiczna 

Pracownia EEG

Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia

Pracownia EMG

Pracownia Densytometryczna

Pracownia Immunohematologii