Zakład Diagnostyki Obrazowej

Kierownik: Dr hab. n. med. Magdalena Woźniak
Telefon: 81 71 85 291

e-mail: rtg@uszd.lublin.pl

Zakład Diagnostyki Obrazowej świadczy specjalistyczne usługi diagnostyczne z zakresu pediatrii dla całego makroregionu lubelskiego. Wykonuje rutynowe badania radiologiczne, badania z kontrastem obejmujące urografię, uretrocystografię mikcyjną, kontrastowe badania przewodu pokarmowego, skopie i zdjęcia celowane, biopsje nerek i jelit pod ekranem. Z zakresu badań nieinwazyjnych przeprowadza badania ultrasonograficzne w pełnym zakresie (przezciemiączkowe, jamy brzusznej, tarczycy i tkanek miękkich , badania dopplerowskie, punkcje diagnostyczne i punkcje terapeutyczne, opróżnianie zbiorników płynowych w jamie brzusznej , wodonercza, cysty). Wykonuje również pełny zakres badań tomograficznych u dzieci.

Zakład wprowadza nowe wdrożenia w zakresie diagnostyki tj. technologię cyfrową w diagnostyce rentgenowskiej, zastosowanie środków kontrastowych oraz techniki trójwymiarowej do badań ultrasonograficznych, a także zastosowanie trójwymiarowej rekonstrukcji w badaniach tomografii komputerowej. Zakład Diagnostyki Obrazowej dysponuje m.in. tomografem komputerowym, ultrasonografem ELEGRA, ultrasonografem ATL oraz aparatami rentgenowskimi analogowymi i cyfrowym zestawem rentgenowskim.

Zakład Diagnostyki Obrazowej prowadzi szkolenia podyplomowe lekarzy przed I i II stopniem specjalizacji z zakresu radiologii, a także kursy w ramach CMKP w zakresie diagnostyki obrazowej oraz bierze udział w programie LEONARDA DA VINCI w tym samym zakresie. Ponadto Zakład jest współorganizatorem zjazdów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, a także konferencji naukowych w ramach PLTR w sekcji radiologii pediatrycznej Radiologów Polskich.