Kontakt

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
www.uszd.lublin.pl
e-mail: sekretariat@uszd.lublin.pl
Powiat: lubelski
Województwo: lubelskie

Tel. sekretariat: 81 71 85 101 81 71 85 12081 71 85 140

Rejestracja

Tel. 81 74 09 600

 

KRS: 0000021056
NIP: 712-24-14-692
REGON: 430040541
Konto USzD:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
ul. 3-go Maja 3, 20-079 Lublin
83 1130 1206 0028 9173 3920 0001

Kliniki/Oddziały, Inne jednostki medyczne

Administracja