Pacjenci OIT

Anonimowa ankieta badania satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.

Szanowni Państwo
Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w naszym szpitalu. Opinia ta jest nam niezbędna do tego, aby korygować niedociągnięcia i wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez wybranie odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami. Oczekujemy również dopisania uwag Państwa w miejscu pozostawionym specjalnie do tego celu. 
Jeśli pacjent jest małym dzieckiem prosimy rodziców lub opiekunów o wypełnienie w jego imieniu ankiety. 
Ankieta jest anonimowa – prosimy o szczere wypowiedzi.

Nie udzielono odpowiedzi na żadne z pytań - ankieta nie została przesłana.
Metryczka pacjenta
Przyjęcie do szpitala
Przekazanie na oddział
Pobyt w oddziale szpitalnym
Opieka pielęgniarska
Samopoczucie pacjenta w trakcie pobytu w oddziale
Inne świadczenia
Ogólna ocena szpitala
Własne opinie