Zamówienia publiczne

       Procedura do 130 000 PLN      

 

Skład Zespołu Zamówień Publicznych

  • mgr Katarzyna Dybała
  • mgr Mirosław Orgasiński
  • mgr Jarosław Dąbrowski
  • mgr Bogumiła Łaska
  • mgr Marta Stopa
  • mgr Magdalena Kowal
     

Kontakt:

telefon: (81) 71-85-125
email: zp@uszd.lublin.pl

 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie informuje, iż postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:

https://uszd-lublin.eb2b.com.pl/open-auctions.html

 

 

Dokumenty: