Badania kliniczne

Informacje na temat badań klinicznych w USzD


Kontakt w sprawie badań klinicznych:

Specjalista ds. Badań Klinicznych
dr n. med. Iwona Czerwińska Pawluk
tel. 81 71 85 273, 509 775 796
e-mail: iwona.czerwinska@uszd.lublin.pl

Portal "Pacjent  w badaniach klinicznych"

Warunki formalne zawarcia umowy

Etap wstępny:

 • Wniosek o przeprowadzenie badania klinicznego - załącznik nr 1 (z dowodem opłaty)
 • Wniesienie opłaty jednorazowej, bezzwrotnej na konto szpitala w kwocie 10.000,00 zł netto za wstępne czynności i analizę (start up) propozycji o przeprowadzenie badania  klinicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
 • Opinia Badacza o akceptacji Protokołu Badania - załącznik nr 2
 • Wstępna zgoda Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. na prowadzenie badania - załącznik nr 3

Etap uzgodnień z Badaczem:

 • Protokół uzgodnień Szpital/Badacz - załącznik nr 4
 • Oświadczenie Badacza - załącznik nr 5

Etap - projekt umowy:

 • Wzór umowy
 • Wykaz badań, konsultacji niezbędnych do zrekrutowania pacjenta do badania klinicznego, przed wizytą screningową wraz ze wskazaniem sprzętu szpitalnego, na którym te badania będą wykonywane - załącznik nr 6
 • Wykaz procedur medycznych stosowanych w badaniu klinicznym - załącznik nr 7
 • Wykaz sprzętu szpitalnego wykorzystywanego w czasie trwania badania klinicznego - załącznik nr 8
 • Protokół badania
 • Plan badania

Etap - umowa:

 • Wypis KRS
 • Zgoda Komisji Bioetycznej
 • Wypis z CRO
 • Wypis z CEBK
 • Polisa ubezpieczeniowa 

Załączniki 1-15

Wykaz badań klinicznych prowadzonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie