Hotel Matki Dziecka /opłaty

Hotel dla Rodziców/Opiekunów Dziecka hospitalizowanego w szpitalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 81 71 85 199 (w godz. 11.00-14.00)

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie umożliwia Rodzicom i Opiekunom dzieci hospitalizowanych spoza Lublina zakwaterowanie w Hotelu. Jest tu 8 pokoi trzyosobowych i 2 dwuosobowe.

Szpital zapewnia pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w hotelu dla: 

 • Matek karmiących
 • Rodziców bądź opiekunów dzieci w okresie około operacyjnym
 • Rodziców bądź opiekunów dzieci znajdujących się w najcięższej fazie choroby

Matki mają możliwość przygotowywania dodatkowych posiłków dla dzieci korzystając z kuchenki będącej na terenie hotelu.

 

 
 

Istnieje ponadto możliwość kwaterowania rodziców i opiekunów hospitalizowanych dzieci w pobliskich Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy tej samej ulicy. Domy Studenckie dysponują pokojami jedno i dwu osobowymi, własnym węzłem sanitarnym oraz pokojami studenckimi 1, 2, 3 osobowymi.

OPŁATY HOTELOWE dla Matek/Opiekunów dzieci hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala (obowiązują od 3.07.2019r.):

 • w Hotelu Matki Dziecka - 22 zł. (netto) za 1 dobę hotelową

do w/w opłat doliczamy 23% VAT

 

Cennik opłat hotelowych o podwyższonym standardzie:

 

 • Pokój jednoosobowy, wysoki standard ( kawa, herbata, mydło i szampon jednorazowy, ręcznik codzienna wymiana) - 120 zł. (netto) za 1 dobę hotelową,
 • Pokój jednoosobowy bez dodatkowego wyposażenia - 50 zł. (netto) za 1 dobę hotelową

do w/w opłat doliczamy 23% VAT
 

Zasady korzystania z pomieszczeń hotelowych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

 1. Prawo do korzystania z pomieszczeń hotelowych przysługuje jednemu z rodziców/ opiekunów pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. 

  Prawo do korzystania z pokoi gościnnych przysługuje rodzicom/ opiekunom pacjentów oraz innym osobom - w szczególności pracownikom ochrony zdrowia.
   
 2. Rodzic/ opiekun pacjenta lub inna osoba, o której mowa w pkt. 1, winni zgłosić się do administratora pokoi hotelowych celem ustalenia możliwości korzystania z noclegu.
   
 3. Administrator wydaje Kartę pobytu.
   
 4. Z Kartą pobytu rodzic/ opiekun pacjenta lub inna osoba zgłasza się do Kasy Szpitala (Dział Finansowo-Księgowy), gdzie otrzymuje fakturę VAT lub paragon fiskalny i opłaca pobyt w hotelu.
   
 5. Na podstawie dowodu wpłaty (faktury, paragonu) administrator pokoi hotelowych dokonuje zameldowania poprzez wpis do Księgi hotelowej oraz wydaje klucz.
   
 6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 11.00, a kończy o godz. 10.00 dnia następnego (po godz. 10.00 jest naliczana następna doba).
   
 7. W pomieszczeniach hotelowych przebywać mogą tylko osoby zameldowane.
   
 8. Przyjęcie i rezerwacja miejsc hotelowych odbywają się w godzinach 11.00 - 14.00.
   
 9. Jeżeli dniem rozpoczęcia pobytu jest dzień wolny od pracy, osoba chcąca skorzystać z pokoju hotelowego, po uprzedniej rezerwacji, może opłacić nocleg w Kasie Szpitala przed dniem wolnym od pracy lub rano, w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych.  W soboty, niedziele i święta, klucze do pokoi hotelowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem pokoi hotelowych, wydaje przcownik ochrony (przy wejściu głównym).
 10. Rezerwacje telefoniczne miejsc w hotelu dokonywane są z wyprzedzeniem dwudniowym (nr telefonu:  81 71 85 199).
   
 11. Nadzór nad przestrzeganiem Zasad korzystania z pomieszczeń hotelowych  oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji powierza się statystykowi medycznemu (referentce), będącej administratorem pokoi hotelowych.
   
 12. Jeżeli pobyt został opłacony, a korzystający wcześniej opuści pomieszczenie hotelowe zwrot kosztów pobytu uzależniony jest od zdania kluczy do administratora pokoi hotelowych lub pracownika ochrony (przy wejściu głównym).
 13. W pokojach hotelowych obowiązuje zakaz używania gaz9owych butli turystycznych i grzałek elektrycznych.

Lublin, 14.02.2019r.