Praca

 

OGŁOSZENIE

 

,,Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Oddziale Pediatrii i Gastroenterologii lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii, gastroenterologii dziecięcej, gastroenterologii lub lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w pełnym wymiarze czasu pracy  (w tym dyżury medyczne) lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godziny 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego w ramach umowy o pracę lub w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne tzw. umowy kontraktowej”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. A. Gębali 6, 20 - 093 Lublin

Sekcja Kadr - pokój 2007 lub 2008 nr tel. 81 71-85-109

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl

 

OGŁOSZENIE

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Oddziale Patologii Niemowląt lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii w pełnym wymiarze czasu pracy  (w tym dyżury medyczne) lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godziny 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego w ramach umowy o pracę lub w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne tzw. umowy kontraktowej”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. A. Gębali 6, 20 - 093 Lublin

Sekcja Kadr - pokój 2007 lub 2008 nr tel. 81 71-85-109

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl

 


OGŁOSZENIE
 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

pielęgniarki Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej

Twoje zadania:

 

•         Przygotowanie stanowiska pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej.

•         Przestrzeganie ustalonych standardów i procedur obowiązujących w 

          Oddziale i w Szpitalu.

•         Przyjęcie pacjenta do oddziału, monitorowanie podstawowych funkcji   

          życiowych .

•         Rozpoznawanie stanu biologicznego, psychicznego i społecznego pacjenta w    

          oparciu o zebrany wywiad, dokonane pomiary, bezpośrednią obserwację   

          pacjenta oraz na podstawie dokumentacji własnej chorego.

•         Zapewnienie całościowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej powierzonym  

          pacjentom.

•         Planowanie indywidualnej opieki nad pacjentem i określanie sposobów jej  

          realizacji.

•        Terminowe wykonywanie i dokumentowanie zleceń lekarskich wynikających z 

          procesu diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

•         Przygotowanie pacjenta do zabiegów diagnostycznych, leczniczych, 

          rehabilitacyjnych

•         Asystowanie lekarzowi w trakcie wykonywania specjalistycznych zabiegów 

          diagnostycznych i terapeutycznych (punkcje, wziernikowanie, intubacja,    

          ekstubacja, zakładanie cewnika centralnego, resuscytacja krążeniowo-

          oddechowa).

•         Wykonywanie na zlecenie lekarza innych świadczeń zdrowotnych zgodnie z 

          posiadanymi kwalifikacjami (np. przetaczanie krwi i preparatów  

          krwiopochodnych).

•           Udzielanie pomocy przedlekarskiej pacjentowi w zakresie własnych kompetencji  

          w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia i zagrożenia życia.

•         Wykonywanie bez zleceń lekarza świadczeń zapobiegawczych,  

          diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z posiadanymi  

          uprawnieniami.

 

Wymagania:

•           wykształcenie wyższe lub średnie w dziedzinie pielęgniarstwa,

•           specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej   

            opieki lub ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 

            anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka w trakcie    

            specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej

            opieki,

•           mile widziane doświadczenie w zawodzie.

 

Oferujemy:

 

•          stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

•          stałe godziny pracy,

•          wsparcie ze strony doświadczonych specjalistów,

•          pracę w branży, której misją jest ratowanie zdrowia i życia ludzi.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV na adres:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kadry@uszd.lublin.pl

 


Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

lekarzy medycyny  ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej

w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury medyczne) w ramach umowy o  pracę lub całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Kontakt USzD:

kadry@uszd.lublin.pl, tel. 81 71-85-109

 

 


 

 

Oferta pracy dla pedagoga/surdopedagoga

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Dziecięcej pedagoga/surdopedagoga w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę osoby, która ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej w specjalności surdopedagogika lub pedagoga specjalnego, który posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki – w przypadku udzielania świadczeń dzieciom z uszkodzeniem narządu słuchu lub pedagoga z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z uszkodzeniem słuchu.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kadry@uszd.lublin.pl

 


 

Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  lekarza ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii lub lekarza, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie pediatrii

w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury medyczne) lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl

 


 

Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie psychiatrii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zatrudni w Poradni Zdrowia Psychicznego, w wymiarze ok. 13 godzin tygodniowo, lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Godziny i dni pracy w Poradni do uzgodnienia. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl


 

Lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologia dziecięca

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologia dziecięca.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin 
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl