Praca

INFORMACJA

1. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm), uprzejmie informuję, że każda osoba przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem jej na  terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie do innej działalności  związanej z leczeniem małoletnich, świadczeniem porad psychologicznych lub z opieką nad nimi, a także rozwojem duchowym tj. pracownik, stażysta, wolontariusz, praktykant itp. zobowiązane są do przedłożenia w Sekcji Kadr (w przypadku wersji elektronicznej przesłania na adres kadry@uszd.lublin.pl) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz  w  ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione  określone w przepisach prawa obcego.

2. Osoby o których mowa w ust. 1 przed podjęciem pracy, rozpoczęciem stażu, wolontariatu praktyki itp. zobowiązane są do zgłoszenia się w Sekcji Kadr z informacją o której mowa   w ust. 1.

Dodatkowo pracownicy Sekcji  Kadr zobowiązani są zweryfikować te osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle  Seksualnym - w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku  do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

 

OGŁOSZENIE

Konkurs na stanowisko
Dyrektora

 

OGŁOSZENIE

 

,,Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Oddziale Pediatrii i Gastroenterologii lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii, gastroenterologii dziecięcej, gastroenterologii lub lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w pełnym wymiarze czasu pracy  (w tym dyżury medyczne) lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godziny 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego w ramach umowy o pracę lub w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne tzw. umowy kontraktowej”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. A. Gębali 6, 20 - 093 Lublin

Sekcja Kadr - pokój 2007 lub 2008 nr tel. 81 71-85-109

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl

 

OGŁOSZENIE

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Oddziale Patologii Niemowląt lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii w pełnym wymiarze czasu pracy  (w tym dyżury medyczne) lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godziny 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego w ramach umowy o pracę lub w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne tzw. umowy kontraktowej”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. A. Gębali 6, 20 - 093 Lublin

Sekcja Kadr - pokój 2007 lub 2008 nr tel. 81 71-85-109

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl

 

 

 

 


 

 

Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  lekarza ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii lub lekarza, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie pediatrii

w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury medyczne) lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl

 


 

Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie psychiatrii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zatrudni w Poradni Zdrowia Psychicznego, w wymiarze ok. 13 godzin tygodniowo, lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Godziny i dni pracy w Poradni do uzgodnienia. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@uszd.lublin.pl