Windy

W holu głównym (poziom 1) znajdują się windy umożliwiające dotarcie do Oddziałów na wybrane piętro.

Winda umiejscowiona w holu przy Rejestracji pozwala na zjazd na poziom "0", gdzie znajdują się Poradnie : Ortopedyczna, Chirurgiczna i Rehabilitacyjna oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG).