Poradnie Specjalistyczne

Kierownik Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Iwona Czerwińska Pawluk

tel. 81 71 85 273 

e-mail: poliklinika@uszd.lublin.pl

 

Rejestracja Telefoniczna > WEJŚCIE


Poradnie Specjalistyczne są pierwszą uruchomioną jednostką organizacyjną Uniwersyteckiego  Szpitala Dziecięcego (do 15.09.2014 r. - Dziecięcego Szpitala Klinicznego).  Wysokospecjalistyczne poradnie udzielają około 80 tysięcy porad miesięcznie dla potrzeb całego środkowowschodniego regionu Polski.

Poradnie pulmunologiczne i alergologiczne korzystają z Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, poradnie neurologiczne pracują w łączności z Pracownią EEG (gdzie istnieje możliwość wykonania zapisu EEG w czasie snu – rzadkie i czasochłonne badanie), zaś Poradnia Nefrologiczna z Pracownią Urodynamiczną. Poradnia Laryngologiczna współdziała z zespołem Poradni Logopedycznej, Audiologicznej i Foniatrycznej. Poradnia Gastroenterologiczna posiada Pracownię Endoskopową, a Poradnia Genetyczna – Pracownię Cytogenetyczną. Wszystkie pracownie wyposażone są w sprzęt medyczny najnowszej generacji. Działają też poradnie kardiologiczne z echokardiografią, kompleks poradni ortopedycznych i chirurgicznych.

Jako jedyne w regionie istnieją poradnie: Onko- i Hematologiczna, Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci chorych na cukrzycę oraz Poradnie Schorzeń Tkanki Łącznej, Patologii Noworodków i Niemowląt, Poradnie Psychologiczne i Poradnia Psychosomatyczna. Aktualnie organizowana jest Poradnia Przeciwbólowa i Preanestezjologiczna.

Na terenie Polikliniki podejmowanych jest szereg działań służących promocji zdrowia, np. : Poradnia dla Dzieci i Matek Chorych na Cukrzycę, Lubelska Szkoła Dzieci Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne.

Poszczególne poradnie dysponują sprzętem medycznym umożliwiającym przeprowadzenie badań w warunkach ambulatoryjnych, co pozwala uniknąć stresów i niepokoju związanego z pobytem dziecka w szpitalu. Praca poszczególnych poradni odbywa się zawsze w łączności z odpowiednimi klinikami specjalistycznymi.


PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

 • Alergologiczna
  • z Gabinetem Testów i Odczulań
  • z Gabinetem Inhalacji
  • z Gabinetem Rhinomanometrii
  • z Gabinetem Spirometrii
  • z Punktem Szczepień Zalecanych
    
 • Audiologiczna
  • z Pracownią Badań Potencjałów Słuchowych
  • z Pracownią Audiologiczną
    
 • Chirurgiczna
   
 • Diabetologiczna
   
 • Endokrynologiczna
   
 • Foniatryczna
   
 • Gastroenterologiczna
  • z Pracownią Endoskopową
 • Genetyczna
 • Ginekologiczna dla Dziewcząt
   
 • Hematologiczno – Onkologiczna
 • Immunologiczna
 • Kardiologiczna
  • z Pracownią EKG
  • z Pracownią Holtera
  • z Pracownią ECHO-kardiografii
  • z Pracownią Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia
    
 • Otolaryngologiczna
  • z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego (rhinomanometria)
    
 • Logopedyczna i Surdologopedyczna
  • z unikalnym wyposażeniem elektronicznym dla dzieci z kombinowaną wadą słuchu i mowy
    
 • Nefrologiczna
  • z Pracownią Urodynamiczną
 • Neurologiczna
  • z Pracownią EEG
  • z Pracownią EMG
    
 • Ortopedyczna
   
 • Patologii Noworodków i Niemowląt
   
 • Psychologiczna
   
 • Pulmonologiczna
  • z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego (spirometria)
    
 • Rehabilitacyjna
   
 • Reumatologiczna
   
 • Zdrowia Psychicznego

 

Gabinety diagnostyczno-zabiegowe