Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

mgr Elżbieta Dudek

 

Pokój: 2413  (piętro 1)

Telefon: 81 71 85 115

E-mail:  elzbieta.dudek@uszd.lublin.pl

Godziny przyjęć:

  • Poniedziałek  10.00-11.00, 13.00-14.00
  • Wtorek  10.00-11.00,  13.00-14.00
  • Piątek 11.00-13.00

 

Pełnomocnik ds. Pacjenta czuwa na przestrzeganiem praw pacjenta, a w szczególności:

  • monitoruje przestrzeganie praw pacjenta,
  • służy pomocą pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym – wskazuje tryb interwencji w przypadku naruszania praw pacjenta w Szpitalu,
  • przyjmuje  ustne skargi pacjentów i ich przedstawicieli ustawowych dotyczące udzielanych w Szpitalu świadczeń zdrowotnych  (skargi pisemne należy składać w Sekretariacie Dyrekcji USzD),
  • podejmuje działania interwencyjne związane z realizacją praw pacjenta w Szpitalu,
  • współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz przestrzegania praw pacjenta,
  • współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej i Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych.