Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pokój: 2001  (poziom1)

Telefon: 81 71 85 115

Godziny przyjęć:

  • Poniedziałek 7.30-15.00
  • Wtorek 7.30-15.00
  • Piątek 11.00-15.00

Pełnomocnik ds. Pacjenta czuwa na przestrzeganiem praw pacjenta, a w szczególności:

  • Monitoruje przestrzeganie praw pacjenta,
  • Służy pomocą pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym – wskazuje tryb interwencji w przypadku naruszania praw pacjenta                   w Szpitalu,
  • Przyjmuje skargi pacjentów i ich przedstawicieli ustawowych dotyczące udzielanych w Szpitalu świadczeń zdrowotnych,
  • Podejmuje działania interwencyjne związane z realizacją praw pacjenta w Szpitalu,
  • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz przestrzegania praw pacjenta,
  • Współpracuje z Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej i Okręgowej Radzie Pielęgniarek                   i Położnych,
  • Współpracuje z mediami w zakresie przestrzegania praw pacjenta.