Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Dyrektor

Ryszard Śmiech
e-mail:
sekretariat@uszd.lublin.pl
tel.  81 71 85 101 
fax:
81 74 30 417

               

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

dr n. med. Jolanta Taczała
e-mail:
jolanta.taczala@uszd.lublin.pl
tel. 81 71 85 120
fax: 81 74 30 417

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

mgr Dorota Chodowska    
e-mail:
dorota.chodowska@uszd.lublin.pl
tel. 81 71 85 120
fax: 81 74 30 417

         

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury

mgr inż. Hanna Filipowicz
e-mail:
hanna.filipowicz@uszd.lublin.pl
tel. 81 71 85 141
 

Naczelna Pielęgniarka

mgr Alicja Buksińska
e-mail:
alicja.buksinska@uszd.lublin.pl
tel. 81 71 85 142