Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

 

Dyrektor

dr Kamila Ćwik
 

e-mail: sekretariat@uszd.lublin.pl
tel.  81 71 85 101 
 

               

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

dr n. med. Jolanta Taczała
e-mail:
jolanta.taczala@uszd.lublin.pl
tel. 81 71 85 120
fax: 81 74 30 417

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

mgr Dorota Chodowska    
e-mail:
dorota.chodowska@uszd.lublin.pl
tel. 81 71 85 120
 

         

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury

dr inż. Andrzej Graboś 
e-mail:
andrzej.grabos@uszd.lublin.pl
tel. 81 71 85 140
 

p.o. Naczelna Pielęgniarka

mgr Alicja Buksińska
e-mail:
alicja.buksinska@uszd.lublin.pl
tel. 81 71 85 142