Dzierżawy, najmy

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę 18,4m² powierzchni w USzD - punkt gastronomiczny

- ogłoszenie i warunki uczestnictwa w przetargu na dzierżawę 18,4m² powierzchni w USzD

- projekt umowy dzierżawy 18,4 m² powierzchni w USzD 

- formularz ofertowy 18,4m² powierzchni w USzD

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę 2m² powierzchni w USzD - automaty samosprzedające np. napoje zimne, przekąski

- ogłoszenie i warunki uczestnictwa w przetargu na dzierżawę 2m² powierzchni w USzD

- projekt umowy dzierżawy 2m² powierzchni w USzD 

- formularz ofertowy 2m² powierzchni w USzD

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę 2mb powierzchni w USzD - paczkomat

- ogłoszenie i warunki uczestnictwa w przetargu na dzierżawę 2mb powierzchni w USzD

- projekt umowy dzierżawy 2 mb powierzchni w USzD 

- formularz ofertowy 2mb powierzchni w USzD

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 510 m2 położonej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

- z przeznaczeniem na prowadzenie na niej działalności polegającej na zorganizowaniu i prowadzeniu płatnego parkingu.

Przetarg - dzierżawa - zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o przetargu, warunki uczestnictwa, projekt umowy - parking - IV.2024 rok

Formularz ofertowy - parking

 

Ogłoszenie o przetargu na na odpłatne korzystanie z basenu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

Ogłoszenie o przetargu, warunki uczestnictwa, projekt umowy

FORMULARZ OFERTOWY

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę 1m2 powierzchni w USzD - automat samosprzedający np. z zabawkami

 

Formularz ofertowy - dzierżawa 1m2 powierzchni w USzD

Dzierżawa 1m2 powierzchni - automat samosprzedający np. z zabawkami - ogłoszenie, warunki uczestnictwa, projekt umowy III.2023 r.

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę 4m2 powierzchni w USzD - punkt punkt handlowy, ksero

Dzierżawa 4m2 powierzchni  - punkt handlowy,ksero - ogłoszenie, warunki uczestnictwa, projekt umowy - XII 2022 r.

Formularz ofertowy - dzierżawa 4m2 - punkt handlowy, ksero XII 2022 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę 3m2 powierzchni w USzD - punkt sprzedaży kawy

Punkt sprzedaży kawy - ogłoszenie, warunki uczestnictwa, projekt umowy

Formularz ofertowy

 

 

 

Najem 597,73 m2 powierzchni w  budynku Szpitala oraz 78,7 m2 powierzchni gruntu położonej przy budynku  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie - z przeznaczeniem na prowadzenie Stacji Dializ dla dorosłych

Ogłoszenie, warunki uczestnictwa, wzór umowy

Formularz ofertowy

 

 

Najem  45 m2 gruntu przy USzD - TAXI

Formularz ofertowy - najem 45 m2 powierzchni gruntu - TAXI

Ogłoszenie, warunki, wzór umowy  na najem 45 mgruntu przy USzD - TAXI

 

 

Dzierżawa 9m2 powierzchni w USzD - kiosk wielobranżowy- artykuły spożywcze

Ogłoszenie, warunki i projekt umowy

Formularz ofertowy

Dzierżawa 3m2 powierzchni w USzD - punkt sprzedaży kawy parzonej

Ogłoszenie, warunki i projekt umowy

Formularz ofertowy