Poradnik pacjenta

Rodzice i Opiekunowie!

Przypominamy !

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że rejestracja pacjentów do poszczególnych Poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  w Lublinie  odbywa się na wyznaczone godziny.

Nie dotyczy Poradni: Chirurgicznej, Ortopedycznej i Ginekologicznej dla Dziewcząt.

Przypominamy !
 

Rodzice i Opiekunowie!
Na czas pobytu w oddziale szpitalnym w godzinach nocnych, obowiązkowe jest noszenie identyfikatora, który Rodzic/Opiekun otrzymuje od pielęgniarki danego Oddziału. Identyfikator należy zwrócić przed wypisem.