Administracja

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

tel. 81 71 85 210

Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

tel. 81 71 85 327

Audytor Wewnętrzny

tel. 81 71 85 130

Radca Prawny

tel. 81 71 85 172

Dział Kadr i Płac -  Kierownik

tel. 81 71 85 110

Sekcja Kadr

tel. 81 71 85 109

Sekcja Płac

tel. 81 71 85 136

Rzecznik Prasowy

tel. 81 71 85 159

Dział Organizacyjny

tel. 81 71 85 113

tel. 81 71 85 106

Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych

tel. 81 71 85 327

Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

Inspektor Ochrony Danych - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej

 

tel. 81 71 85 158

Inspektor ds. BHP

 

tel. 81 71 85 233

Dział Aparatury Medycznej

tel. 81 71 85 233

Kapelan

tel. 81 71 85 491

Archiwum Szpitalne tel. 81 71 85 105

Dział Finansowo-Księgowy

Z-ca Głównego Księgowego

 

tel. 81 71 85 129

Sekcja Księgowości Finansowej

tel. 81 71 85 134

Sekcja Księgowości Materiałowej

tel. 81 71 85 134

Sekcja Inwentaryzacji

tel. 81 71 85 133

Dział Ekonomiczny i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

Stanowiska ds. Ekonomiczny i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

 

tel. 81 71 85 119

Koordynator ds. Rozliczeń

tel. 81 71 85 118

Dział Techniczny

 

Sekcja Instalacji Elektrycznych

tel. 81 71 85 160

Sekcja Instalacji Sanitarnych

tel. 81 71 85 525

Sekcja Remontowo-Budowlana

tel. 81 71 85 160

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza  z Kancelarią

 

tel. 81 71 85 153

 

Dział Informatyki tel. 81 71 85 137

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów

Zespół Zamówień Publicznych

 

tel. 81 71 85 114, -125

Sekcja Zaopatrzenia

tel. 81 71 85 127, -128

Dział Kontrolingu i Analiz tel. 81 71 85 .....

Związki Zawodowe

tel. 81 71 85 107