Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

 

mgr Agnieszka Chojęta, MBA

specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Kontakt:

e mail: agnieszka.chojeta@uszd.lublin.pl

 

 

 

 

 

Personel Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

Kontakt:

e mail: laboratorium@uszd.lublin.pl

tel. 81-71-85- 205

Rejestracja i punkt pobrań badań : tel. 81-71-85-206

Reklamacje - e-mail: reklamacje.laboratorium@uszd.lublin.pl

 

- mgr Bliźniuk Anna, specjalista hematologii medycznej

- mgr Bogusz Małgorzata, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

- mgr Małek Monika, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej,
          specjalista hematologii medycznej

- mgr Miszczuk Urszula, specjalista I analityki medycznej,
          specjalista I mikrobiologii medycznej

- mgr Podmokła Anna, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

- mgr Bejnarowicz- Terebus Marta, diagnosta laboratoryjny

- mgr Bogusz Patrycja, diagnosta laboratoryjny

- mgr Dorota Kamil, diagnosta laboratoryjny

- mgr Gawryś Agnieszka, diagnosta laboratoryjny

- dr n farm. Izdebska Magdalena, diagnosta laboratoryjny

- mgr Jasiejko Katarzyna, diagnosta laboratoryjny

- mgr Kabacińska Dominika, diagnosta laboratoryjny

- mgr Kasprzak Karolina, diagnosta laboratoryjny

- mgr Kudela Anna, diagnosta laboratoryjny

- mgr Macheta Małgorzata, diagnosta laboratoryjny

- mgr Mężyńska Maria, diagnosta laboratoryjny

- mgr Szabała Agnieszka, diagnosta laboratoryjny

- mgr Trapska- Żytek Dominika, diagnosta laboratoryjny

- mgr Wójcicka Patrycja, diagnosta laboratoryjny

- Kotynia Elżbieta, st. technik analityki medycznej

- Kucharska Jolanta, st. technik analityki medycznej

- lic. Wasieczko Marcin, pielęgniarz

- inż. Górecka Katarzyna, statystyk medyczny

- mgr Prażmo Katarzyna, statystyk medyczny

 

Personel Pracowni Bakteriologii:

Kontakt:

tel. 81-71-85-280

 

- dr n. farm. Biernasiuk Anna, specjalista mikrobiologii medycznej

- dr n. farm. Ciebień Edyta, diagnosta laboratoryjny

- mgr Maklakiewicz Julia, diagnosta laboratoryjny

- dr n. farm. Skrzypek Kinga, diagnosta laboratoryjny

- mgr Szponar Kornelia, diagnosta laboratoryjny

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w
Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

Na wniosek Dyrektora Naczelnego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie Ryszarda Śmiecha, decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego po blisko 20 latach Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej został reaktywowany i włączony
w struktury Szpitala.

Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej jest mgr Agnieszka Chojęta. MBA, Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej

 

W skład Zakładu wchodzi 5 Pracowni: Pracownia Bakteriologii, Pracownia Biochemii, Pracownia Immunochemii, Pracownia Analityki Ogólnej i Pracownia Hematologii oraz Punkt Pobrań Materiału Do Badań.

W ramach Pracowni Immunochemii otworzyliśmy Pracownię Autoimmunologii. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jako pierwszy w szpitalach klinicznych
na Lubelszczyźnie uruchamia techniki immunofluorescencyjne i immunobloot.
Od teraz studenci analityki medycznej będą mogli praktycznie uczyć się techniki mikroskopii immunofluorescencyjnej pod okiem specjalistów w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
W ramach Pracowni Immunochemii wyodrębniona została również Pracownia Alergologii. Obecnie na wyposażeniu mamy analizator do diagnostyki
ponad 250 komponentów oznaczanych jednorazowo, a także analizator umożliwiający wykonanie wybranych paneli oddechowe, pokarmowych i atopowych.

Pracownia Immunochemii dysponuje dwoma analizatorami wykonującymi badania immunochemiczne w technice elektrochemiluminescencji opartymi na układzie streptawidyna/biotyna i jeden analizator wykorzystujący technikę chemiluminescencji. Różnorodność technik immunochemicznych umożliwia zminimalizowanie występowania interferencji w badanym materiale.

W ramach Pracowni Analityki Ogólnej funkcjonuje jedyna na Lubelszczyźnie Pracownia Chlorków w Pocie. Pacjenci z podejrzeniem mukowiscydozy mogą wykonać podstawowe badanie sprawdzające poziom chlorków w pocie.

 

 

PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ

 

Punkt Pobrań czynny w godzinach od 7:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku oraz od 8:00 do 12:00 w soboty.

Od 15:00 do 18:00 w dni powszednie oraz w soboty, niedzielę i święta możliwość wykonania badań w trybie cito. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania komercyjne zgodnie z cennikiem badań.

Cennik Badań

 

Odbiór wyników badań

https://kl270.elaborat.marcel.pl/

Instrukcja:

e-laborat instrukcja logowania (zał. nr 1)

Przygotowanie do badania

przygotowanie-do-badania-laboratoryjnego.php

 

Przygotowanie dziecka do pobrania krwi:

 

Zabieg pobrania krwi wymaga wcześniejszego przygotowania dziecka w domu. Zabieg często jest przeżyciem wywołującym silne emocje zarówno u dziecka jak i rodzica, dlatego bardzo ważna jest współpraca i właściwe poinformowanie pacjenta o czekającym go badaniu. Dzieci reagują strachem, wizyta może wzbudzać lęk przed bólem, który jest zrozumiały, dlatego nie należy mówić, że zabieg jest bezbolesny, gdyż mały pacjent może poczuć się oszukany, co wpłynie na utratę zaufania do personelu medycznego oraz opiekuna/rodzica.

Podczas zabiegu dziecko może mieć ze sobą ulubioną zabawkę, pieluszkę, kocyk co wzmocni jego poczucie bezpieczeństwa. Przy zabiegu obecny jest zawsze rodzic, opiekun, który powinien wspierać i współpracować z personelem medycznym, który wie jaką metodę pobrania krwi dobrać dla dziecka.

Dziecko powinno być napojone, na pół godziny przed pobraniem krwi warto aby dziecko wypiło wodę, celem lepszego nawodnienia.

W Punkcie pobrań należy poinformować personel medyczny o nietypowym zachowaniu dziecka podczas pobrań np. omdlenia, aby uniknąć nieprzewidzianych sytuacji. Należy przestrzegać zaleceń doświadczonego personelu medycznego, aby zabiegł przebiegał sprawnie i był bezpieczny.

Po pobraniu krwi należy uciskać miejsce wkłucia około 5 minut aby zminimalizować wystąpienie krwiaka lub zasinienia.

Warto pochwalić dziecko za dzielną postawę podczas zabiegu.

Pobranie krwi u małego pacjenta nie jest łatwym zabiegiem, dlatego może zdążyć się, że po kilku próbach nie uda pobrać się wystarczającej ilości krwi i należy rozważyć przeniesienie wizyty na inny termin.