Klinika Pediatrii

Kierownik Kliniki

Oddział Pediatrii i Gastroenterologii

Lekarz Kierujący Oddziałem

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac - Kożuchowska

Tel. : 81 71 85 420

e-mail: gastro@uszd.lublin.pl

Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 411 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata Widera


Oddział Pediatrii i Gastroenterologii dysponuje dwudziestoma miejscami w dwu- i trzyosobowych salach wyposażonych w węzeł sanitarny, co umożliwia izolację pacjentów. W oddziale hospitalizowane są dzieci w wieku od 6 miesięcy do 18 lat z bardzo różnymi problemami zdrowotnymi, które wymagają wielokierunkowej i specjalistycznej diagnostyki i leczenia.

Kliniczny Oddział Pediatrii i Gastroenterologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, takich jak: bóle brzucha, przewlekłe biegunki, wymioty, zaparcia, schorzenia przełyku, oparzenia i ciała obce w przełyku i żołądku, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, refluks żołądkowo-przełykowy, schorzenia wątroby i trzustki, krwawienia z przewodu pokarmowego a także nieswoiste zapalenie jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz alergia przewodu pokarmowego.

W oddziale prowadzony jest program terapeutyczny leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna z zastosowaniem immunosupresji oraz leczenia biologicznego a także program terapeutyczny leczenia Elaprasą mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera). Ponadto prowadzone jest leczenie zatruć lekami, środkami toksycznymi oraz grzybami, a także diagnostyka niedożywienia i zaburzeń gospodarki lipidowej w różnych schorzeniach u dzieci.

W oparciu o pracowników oddziału (lekarze i pielęgniarki) powstaje zespół zajmujący się pacjentami z zaburzeniami karmienia o różnej etiopatologii.

Ponadto klinika zapewnia swoim pacjentom opiekę psychologiczną, która niejednokrotnie ma istotne znaczenie dla procesu leczenia.

W oddziale możliwa jest również diagnostyka w systemie pobytu jednodniowego. Zespół pracowników oddziału umożliwia pobyt rodziców przy dziecku, udziela wyczerpujących informacji o diagnostyce i procesie leczenia. W sytuacjach koniecznych rodzice mogą pozostać przy dziecku w nocy.

W oddziale zatrudnieni są pediatrzy oraz lekarze ze specjalizacją z gastroenterologii. Udzielane są konsultacje wszystkim oddziałom dziecięcym w makroregionie.W dyspozycji kliniki pozostaje nowoczesny sprzęt umożliwiający szeroką diagnostykę, np. videogastroskop, videokolonoskop, gastroskopy optyczne, pH-metr. W zakresie diagnostyki klinika wykonuje badania endoskopowe, gastroduodenoskopię, ezofagoskopię, ileokolonoskopię a także biopsję jelit i wątroby. Wśród nowoczesnych metod terapeutycznych w klinice stosuje się polipektomię endoskopową, hamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego metodą ostrzykiwania oraz usuwanie ciał obcych z żołądka i przełyku.

Klinika w ramach swojej działalności prowadzi staże i specjalizacje w zakresie pediatrii oraz staże podyplomowe. Współpracuje m.in. z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Dziecięcej IP CZD w Warszawie, Klinikami Gastroenterologii na terenie Polski, Katedrą i Zakładem Mikrobiologii UM w Lublinie oraz z klinikami i poradniami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Ponadto Klinika jest współorganizatorem konferencji i zjazdów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą.