Klinika Ortopedii Dziecięcej

Kierownik Kliniki

II Oddział Ortopedii Dziecięcej

Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Michał Latalski

Tel. : 81 71 85 551

e-mail: ortopedia2@uszd.lublin.pl

Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 561 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Regina Michońska

Klinika Ortopedii Dziecięcej jest jednym z wiodących ośrodków specjalistycznych w kraju. Do leczenia zgłaszają się pacjenci z całej Polski. Tę czołową pozycję, udokumentowaną w rankingu tygodnika Wprost i firmy Termedia (2005), osiągnęliśmy dzięki wprowadzeniu nowoczesnych procedur operacyjnych oraz wdrożeniu unikalnych biotechnologii leczniczych. Stosujemy np. autogenne czynniki wzrostu, wyizolowane z krwi pacjenta (system Magellan), co powoduje, że kość odtwarza się 1,5 do 2 razy szybciej niż normalnie. Szczególnie istotny jest fakt, że leczenie takie możemy monitorować i sterować jego dynamiką dzięki zastosowaniu własnej metody oceny stopnia ukrwienia tkanek (angiogenezy). Dzięki tej, stosowanej standardowo od kilku lat, metodzie kontrolowanej stymulacji biologicznej możemy znacznie usprawnić leczenie ubytków kostnych, opóźnionych zrostów złamań, stawów rzekomych i wielu innych stanów pourazowych i pooperacyjnych.

Specjalizujemy się w naprawach deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej. Dysponujemy nowoczesnym instrumentarium pozwalającym na skuteczne leczenie bocznych skrzywień kręgosłupa (skolioz) metodą trójpłaszczyznowej korekcji (C-D) oraz segmentarnej trakcji poprzecznej. Operujemy także kręgozmyki, zniekształcenia w ch. Scheuermanna oraz, skrajnie trudne do leczenia, kifotyczne garby kręgosłupa u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Rozwijamy unikalną metodę jednoczesnej korekcji zniekształcenia kręgosłupa i klatki piersiowej u najmłodszych dzieci (3-4 lata) przy użyciu instrumentarium, którego parametry możemy zmieniać wraz ze wzrostem dziecka (metoda VEPTR).

Jedną z naszych specjalności jest wydłużanie kończyn przy pomocy metody Ilizarowa połączonej ze stymulacją biologiczną regeneratu kostnego, co sprawia, że leczenie skróceń i deformacji osi kończyn trwa znacznie krócej niż normalnie. Nasz sposób postępowania nazwaliśmy „ostrym” wydłużaniem.

Ponadto zajmujemy się leczeniem wszystkich typowych wad wrodzonych kończyn górnych i dolnych; np. wrodzonego zwichnięcia biodra, stóp końsko-szpotawych itp. Leczymy pacjentów z jałowymi martwicami kości (np. chorobą Perthesa), zaburzeniami rozwojowymi, układowymi i metabolicznymi narządu ruchu (m. in. z młodzieńczym złuszczeniem głowy kości udowej, wrodzoną łamliwości kości i artrogrypozą). Zajmujemy się także traumatologią operując pourazowe uszkodzenia narządu ruchu, w tym złamania kręgosłupa.

Klinika jest wyjątkowo przyjazna dla dzieci i ich Rodziców, którzy mogą pozostawać z dzieckiem przez całą dobę oraz współuczestniczyć w badaniach, opatrunkach, drobnych zabiegach itp. Do dyspozycji Rodziców jest hotel, lecz w razie potrzeby matka otrzymuje miejsce do spania w sali chorych, w której przebywa jej dziecko. Wg opinii Rodziców, zespół lekarski i pielęgniarski Kliniki zapewnia dzieciom wysoki standard leczenia oraz pełny komfort psychiczny.