Klinika Neurologii Dziecięcej

 

Kierownik Kliniki

 

Oddział Neurologii Dziecięcej

 

Lekarz Kierujący Oddziałem

dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, prof. UM

   

Tel. : 81 71 85 484

e-mail: neurologia@uszd.lublin.pl
Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 445 
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Cybula-Misiurek

Oddział Neurologii Dziecięcej powstał w 2002 roku w wyniku podziału Kliniki Pediatrii Endokrynologii i Neurologii.

Dysponując 23 łóżkami przyjmuje około 2000 dzieci i młodzieży rocznie. W swojej podstawowej działalności zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego i nerwowo-mięśniowego, w szczególności takich jak: padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, urazy czaszkowo-mózgowe, upośledzenie umysłowe, bóle głowy oraz zaburzenia psychosomatyczne. Opieką obejmuje województwo lubelskie, ale hospitalizowani są również pacjenci z województw ościennych.

Oddział dysponuje pracownią EMG, umożliwiającą dokładną diagnostykę chorób nerwowo-mięśniowych. Rozszerzono także możliwości diagnozowania padaczek i stanów napadowych o niejasnej etiologii dzięki wprowadzeniu Video-EEG i EEG.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, kwalifikacjom personelu oraz programowi terapeutycznemu możliwe jest leczenie toksyną botulinową dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym ze spastycznością. Trafiają tu dzieci i młodzież po lub w trakcie leczenia schorzeń neurologicznych metodami najnowocześniejszymi jak: brachyterapia, embolizacje, stereoradioterapia. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z zespołami neurochirurgów i hemato-onkologów.

Prowadzimy leczenie u dzieci z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym lekami immunomodulującymi – interferonami beta i octanem glatirameru.

U pacjentów z lekooporną padaczką stosujemy stymulację nerwu błędnego oraz dietę ketogenną.

Istnieje stały, codzienny kontakt z psychiatrami i psychologami z makroregionu. Prowadzimy Poradnię Neurologiczną przyjmującą około 8000 dzieci rocznie.

Oddział współpracuje z wieloma poradniami:

 • Neurologiczną,
 • Neurochirurgiczną,
 • Hematologiczno-Onkologiczną,
 • Rehabilitacyjną,
 • Psychologiczną,
 • Psychiatryczną,
 • Endokrynologiczną

Oddział w ramach swojej działalności prowadzi także staże dla lekarzy- podyplomowe, w zakresie pediatrii, neurologii dziecięcej, neurologii dorosłych, a także specjalizacje z pielęgniarstwa pediatrycznego i neurologicznego.

Pracownicy Oddziału Neurologii Dziecięcej biorą czynny udział we wszelkich zjazdach i konferencjach organizowanych przez środowisko neurologów zarówno dziecięcych, jak i dorosłych w kraju, a także za granicą. Przejawia się to między innymi w licznych wystąpieniach na tego rodzaju spotkaniach.

Stale rosnąca liczba chorych dzieci ze schorzeniami neurologicznymi powoduje, że stawiane są nowe wyzwania którym Oddział stara się sprostać. 

Skład zespołu:

 • Lekarz Kierujący Oddziałem - prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk;
 • dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk- Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Neurologii Dziecięcej;
 • asystenci :
  • dr n. med. Joanna Dubelt,
  • dr n. med. Beata Gołębiowska,
  • lek. med. Małgorzata Wieleba,
  • dr n. med. Ewa Zienkiewicz,
  • dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk,
  • lek. med. Jolanta Bojko-Jaworska,
  • lek. med. Paulina Hołowicka-Kłapeć,
  • lek. med. Małgorzata Surmacz,
  • dr n. med. Iwona Żarnowska,
  • dr n. med. Ewa Dworzańska,
  • lek. med. Beata Bordzoł-Zalewska,
  • dr n. med. Mirosław Jasiński,
 • oraz 18 pielęgniarek z Oddziałową mgr Małgorzatą Cybula-Misiurek, 2 psychologów oraz 1 neurologopeda.