Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki

Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Tel.: 81 71 85 520

e-mail: hematologia@uszd.lublin.pl

Dyżurka pielęgniarek: 81 71 85 511

Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Ewa Kulbaka

Klinika dysponuje łącznie 36 łóżkami. Prowadzi leczenie dzieci ze wszystkimi chorobami układu krwiotwórczego oraz nowotworami. Posiada warunki do pełnej diagnostyki tych chorób: cytomorfologicznej, cytochemicznej, immunologicznej (w tym badania na cytometrze przepływowym), cytogenetycznej (w tym metodą FISH) oraz genetyki molekularnej.

Klinika specjalizuje się w leczeniu: białaczek, chłoniaków złośliwych, choroby Hodgkina, wszystkich nowotworów litych (mózgu, kości, tkanek miękkich, zarodkowych), różnych postaci niedokrwistości, skaz krwotocznych (małopłytkowość i hemofilie). W klinice leczona jest najpoważniejsza postać niewydolności szpiku – anemia plastyczna. Leczenie nowotworów prowadzone jest z zastosowaniem najnowocześniejszych metod: chemioterapii, chemioterapii wysokodawkowanej z pełnym leczeniem wspomagającym, radioterapii, ewentualnego leczenia operacyjnego. Wyniki leczenia chorób nowotworowych u dzieci są porównywalne do uzyskiwanych w najlepszych ośrodkach na świecie.

Ośrodek koordynuje w całym kraju programy leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (program ALL-IC), histiocytozy oraz wspomagania psychologicznego. Prowadzi wszystkie rodzaje przeszczepów krwiotwórczych komórek macierzystych: allogeniczne od dawcy spokrewnionego i niespokrewnionego, autologiczne, haploidentyczne oraz ze zredukowanym kondycjonowaniem.

Klinika wyposażona jest w komory laminarne, kardiomonitory, pompy infuzyjne. Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego posiada pełny system nawiewu sterylnego powietrza. Ponadto klinika posiada pełne wyposażenie laboratoryjne do diagnostyki molekularnej, badań cytogenetycznych. Na wyposażeniu kliniki znajduje się nowoczesny sprzęt: cytometr przepływowy, komora laminarna, inkubator, czytnik ELISA, zamrażarka głębokiego chłodzenia. Istnieje możliwość prowadzenia hodowli komórkowych, wykonywania badań metodą cytometrii przepływowej, zamrażania i długotrwałego przechowywania krwiotwórczych komórek macierzystych.

Pracownia preparatyki wykorzystuje następujące metody badawcze:

  • badanie przeżywalności komórek nowotworowych,
  • badanie zaprogramowanej śmierci komórki (apoptozy),
  • badanie gromadzenia cytostatyków przez komórki nowotworowe,
  • określanie obecności białek lekooporności.

W pracowni cytogenetycznej znajduje się komputerowy system analizy obrazu Cytovision, aparaty PCR do analizy molekularnej jakościowej oraz aparat do PCR ilościowego (real-time PCR), sekwenator kapilarny oraz pozostały sprzęt do badań molekularnych.

Klinika prowadzi różne formy kształcenia specjalistycznego i szkolenia m.in. kursy dla lekarzy specjalizujących się z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej. Ponadto prowadzi zajęcia dydaktyczne dla wydziału lekarskiego, stomatologii, pielęgniarskiego, ze studentami anglojęzycznymi oraz ze studentami psychologii UMCS. Klinika posiada akredytację do prowadzenia szkolenia podyplomowego, specjalizacyjnego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, pediatrii, genetyki klinicznej oraz może prowadzić specjalizacje z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Szkoleniem obejmuje lekarzy rodzinnych, stażystów medycyny i psychologii oraz pielęgniarki.

Klinika współpracuje z szeregiem instytucji naukowych i badawczych m.in. ze wszystkimi klinikami hematologii i onkologii dziecięcej w Polsce, z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Centrum Onkologii w Warszawie, Instytutem Genetyki PAN, Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie, Zakładem Radioterapii Regionalnego Centrum Onkologii w Lublinie, Zakładem Patomorfologii AM, Kliniką Neurochirurgii i Neurochirurgii Dzieci AM, Kliniką Ortopedii AM. Klinika prowadzi badania finansowane przez Komitet Badań Naukowych.

Przy Klinice działa Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi, które wspiera rodziców leczonych dzieci, organizuje wyjazdy rehabilitacyjne dla dzieci, wspomaga działania kliniki poprzez finansowanie zakupu wyposażenia oddziału.

W rankingu szpitali i oddziałów szpitalnych przeprowadzonym przez Newsweek Polska w kolejnych dwóch latach: 2004 i 2005, Klinika zajmuje 2 miejsce w kraju wśród oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej. Ponadto od 6 lat Klinika jest organizatorem kolejnych cykli Polskiej Szkoły Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Regionalny Ośrodek Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych dla Dzieci