Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii

 

p. o. Kierownik Kliniki

Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii

Lekarz Kierujący Oddziałem

dr n. med. Michał Kotowski

Tel. : 81 71 85 581
e-mail: laryngologia@uszd.lublin.pl


Dyżurka pielęgniarek: 81 71 85 591, 81 71 85 592
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Justyna Kruczek

Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii jest jedyną jednostką w makroregionie południowo – wschodnim zajmującą się diagnostyką i leczeniem zaburzeń głosu, mowy i słuchu czyli procesu komunikowania się dziecka z otoczeniem. Ponadto Klinika jako jedyna w Polsce uwzględnia w terapii problemy foniatryczno – audiologiczne. Posiada 35 łóżek i prowadzi diagnostykę i leczenie operacyjne zapalenia zatok, gardła, uszu, krtani, wad wrodzonych głowy i szyi, niedosłuchów przewodzeniowych i odbiorczych, schorzeń organicznych i funkcjonalnych krtani. Ponadto prowadzi rehabilitację zaburzeń głosu, mowy i słuchu oraz zapewnia opiekę psychologiczną.

Stosujemy nowe wdrożenia w zakresie diagnostyki, a w szczególności diagnostykę niedosłuchu, schorzeń krtani, diagnostykę endoskopową nosa, jamy nosowo – gardłowej oraz krtani, a także wykonuje badania rezonansu nosowego i analizę akustyczną głosu.

W procesie leczniczym stosujemy mikroskop operacyjny, zestaw do mikrochirurgii ucha i krtani, endoskop do badania nosa, jamy nosowo – gardłowej i krtani. Posiadamy także zestaw do diagnostyki obiektywnej słuchu (potencjały słuchowe z pnia mózgu, otoemisja akustyczna), zestaw do doboru aparatów słuchowych oraz zestaw do analizy akustycznej głosu, a także zestaw do badań stroboskopowych. Dysponujemy też bronchofiberoskopem i zestawem do bronchoskopii i ezofagoskopii, a także do diagnostyki schorzeń dolnych dróg oddechowych i przełyku.

Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu audiologii i foniatrii oraz laryngologii dziecięcej. Prowadzimy kursy CMKP dla laryngologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych.

Klinika współpracuje m.in. z Instytutem Laryngologii we Lwowie, Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej AM, Zakładem Immunologii Klinicznej AM oraz Zakładem Radiologii AM. Przy Klinice działa Fundacja na rzecz dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. W latach 1993 i 1996 Klinika była współorganizatorem Zjazdów Foniatrycznych, natomiast w 2003 r. XIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej. Ponadto przez dwa lata z rzędu Klinika zajęła I i II miejsce w rankingu gazety „Wprost” na najlepsze jednostki laryngologiczne w Polsce.