Klinika Kardiologii Dziecięcej

p. o. Kierownik Kliniki

Oddział Kardiologii Dziecięcej

Lekarz Kierujący Oddziałem

dr n. med. Elżbieta Sadurska

Tel.: 81 71 85 311

Dyżurka pielęgniarek: 81 71 85 365 

e-mail: kardiologia@uszd.lublin.pl

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sylwia Nowicka

Oddział Kardiologii w  Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  jest jedynym specjalistycznym oddziałem w województwie lubelskim gdzie leczone są noworodki, niemowlęta i młodzież do 18 roku życia z różnorodną patologią układu krążenia. Hospitalizujemy pacjentów z wadami wrodzonymi serca w okresie przed i pooperacyjnym, dzieci z zaburzeniami rytmu serca i przewodnictwa oraz chorobami zapalnymi mięśnia sercowego i układu krążenia.

Diagnozujemy też i leczymy nadciśnienie tętnicze, bóle w klatce piersiowej i omdlenia. W ramach Oddziału Kardiologii funkcjonuje wyposażona w nowoczesną aparaturę diagnostyczną Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia, w której wykonujemy badania echokardiograficzne z funkcją doppler i color-doppler, 24 – godzinne monitorowanie czynności serca i wartości ciśnienia tętniczego metodą Holtera, próby wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz testy pionizacyjne na stole uchylnym.

Posiadamy znakomicie wykwalifikowaną kadrę specjalistów kardiologów, którzy szkolili się w wiodących ośrodkach kardiologii dziecięcej w kraju, a także w ramach programów unijnych „Tempus” i „Leonardo” w wiodących szpitalach uniwersyteckich w Belgii, Holandii, Hiszpanii oraz Austrii i Wielkiej Brytanii.

Wspólnie z troskliwym, oddanym dzieciom i kompetentnym zespołem pielęgniarskim, który również systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, staramy się zapewnić naszym małym pacjentom specjalistyczną opiekę na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i etycznymi.

Oddział Kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym zapewnia 24 – godzinną diagnostykę echokardiograficzną dla noworodków i dzieci z całego makroregionu. Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami kardiochirurgii w Polsce. Zapewniamy również naszym pacjentom specjalistyczną opiekę na poziomie Poradni Kardiologicznej w której rocznie udzielamy ok. 6 tys. porad.