Klinika Nefrologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki

Oddział Pediatrii i Nefrologii

Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Przemysław Sikora

Tel.: 81 71 85 470

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Daniłowska

Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 463 

 

W skład Kliniki wchodzą:


Oddział Pediatrii i Nefrologii

Jest to 25 - łóżkowy oddział, z pracownią urodynamiczną, pracownią usg, pracownią diagnostyki metabolicznej kamicy i nefrokalcynozy oraz pracownią nadciśnienia tętniczego i bioimpedancji. Prowadzi nowoczesną diagnostykę i leczenie dzieci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu moczowego takimi jak: ostra i przewleka niewydolność nerek, przewlekłe glomerulopatie i nefropatie, wady układu moczowego, nawracające infekcje dróg moczowych, kamica układu moczowego, nadciśnienie tętnicze, moczenie dzienne i nocne.

Pracownia Urodynamiczna Kliniki prowadzi diagnostykę zaburzeń czynnościowych dolnych dróg moczowych w tym cystometrię pod ekranem oraz leczenie tych zaburzeń m.in. przy pomocy elektrostymulacji pęcherza. Klinika posiada własny nowoczesny aparat usg a asystenci certyfikaty szkoleń pozwalające na ocenę układu moczowego i postępu leczenia u swoich pacjentów w bezpośredniej relacji pacjent-lekarz prowadzący.

Klinika prowadzi diagnostykę kamicy układu moczowego w oparciu o nowoczesne metody oceny zaburzeń metabolicznych prowadzących do kamicy, diagnostykę nadciśnienia tętniczego oraz diagnostykę glomerulopatii z biopsją nerki i oceną histopatologiczną bioptatu. Leczenie chorób nerek i układu moczowego odbywa się wg najwyższych standardów światowych. Klinika posiada nowoczesny sprzęt pozwalający na realizację swoich procedur diagnostycznych i leczniczych.
 

Stacja Dializ

Stacja Dializ prowadzi leczenie nerkozastępcze pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek. Posiada 5 stanowisk do hemodializ oraz aparat Prisma do prowadzenia ciągłych technik dializacyjnych oraz/lub plazmaferezy. Pozostające w leczeniu HD dzieci są przygotowywane w oddziale stacjonarnym do programu transplantacji.
 

Zespół Domowej Dializy Otrzewnowej

Zespól Kliniki Nefrologii Dziecięcej opiekuje się także dziećmi ze schyłkową niewydolnością nerek wymagającymi leczenia przy pomocy domowej dializy otrzewnowej. Posiada 7 aparatów typu home-choice, które wypożycza pacjentom zakwalifikowanym do tego typu leczenia.
 

Klinika zabezpiecza porady specjalistyczne w przyklinicznej poradni nefrologicznej. Jest jedyną w województwie lubelskim dziecięcą placówką nefrologiczną z pełnym profilem usług. Udziela konsultacji wszystkim szpitalom terenowym posiadającym oddziały dziecięce. Klinika prowadzi szkolenie przed- i podyplomowe oraz cząstkowe specjalistyczne, w tym staże podyplomowe a także specjalistyczne w zakresie specjalizacji z pediatrii i nefrologii.

Klinika współpracuje m.in. z Kliniką Dziecięcą Uniwersytetu w Kolonii i w Bonn, z Kliniką Dziecięcą Uniwersytetu Medycznego w Műnster w zakresie diagnostyki genetycznej rzadkich chorób nerek, z Kliniką Chorób Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Dzieci i Młodzieży GUMED w ramach programu PadoNet, Kliniką Nefrologii i Transplantacji Nerek CZD w Warszawie, Kliniką Urologii CZD w Warszawie oraz Zakładem Patomorfologii UM w Lublinie. Klinika współpracuje ponadto ze Stowarzyszeniem Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową. Od wielu lat jest organizatorem lub współorganizatorem ogólnopolskich zjazdów Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Klinika prowadzi krajowy rejestr pacjentów z nefrokalcynozą i polski rejestr tubulopatii. Jest członkiem Oxaleurope- europejskiego konsorcjum hiperoksalurii.