Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną

Kierownik Kliniki

Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii

Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek

Telefon: 81 71 85 440

e-mail: endokrynologia@uszd.lublin.pl
Gabinet lekarski endokrynologia: 81 71 85 449
Gabinet lekarski diabetologia: 81 71 85 446
Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 444 
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata Niećko

Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii liczy 25 łóżek działa na bazie Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownia Endokrynologiczno-Metaboliczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od wielu lat Oddział zajmuje się leczeniem chorób endokrynologicznych, cukrzycy i chorób metabolicznych u dzieci oraz badaniami naukowymi dotyczącymi występowania, etiologii i metod leczniczych zaburzeń endokrynnych i cukrzycy w populacji wieku rozwojowego.

W oddziale prowadzone jest leczenie dzieci z niedoborem wzrostu przy pomocy hormonu wzrostu. Diagnozowani i leczeni są pacjenci z niedoczynnością przysadki, pacjentki z zespołem Turnera, pacjenci z zespołem Prader- Willi, jak też dzieci z zaburzeniami wzrostu i rozwoju wewnątrzmacicznego (IUGR/SGA). Osobnym programem prowadzeni są pacjenci leczeni ludzkim rekombinowanym czynnikiem wzrostu. Łącznie poprzez działania lecznicze w ciągu 20 lat prawidłowy wzrost uzyskało ponad 2000 pacjentów z niskorosłością.

Przez cały czas działalności Oddziału leczone były dzieci ze schorzeniami tarczycy. Dużym problemem w latach osiemdziesiątych XX wieku było wole u dzieci. Badania naukowe, w których bezpośrednio uczestniczyli lekarze oddziału udowodniły, że przyczyną wola u dzieci jest niedobór jodu, a obligatoryjne wprowadzenie soli jodowanej do spożycia w Polsce ( będące wynikiem tych badań pod egidą WHO) doprowadziło do eliminacji wola z niedoboru jodu w populacji rozwojowej. Obecnie celem licznych badań naukowych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej jest wyjaśnienie zjawisk autoimmunologicznych leżących u podstawy autoimmunologicznych chorób tarczycy. Prace w tym zakresie uzyskiwały liczne nagrody na kongresach naukowych.

W oddziale i poradni endokrynologicznej leczone są dzieci z zaburzeniami dojrzewania. Realizowany jest program leczenia przedwczesnego dojrzewania przy pomocy tryptoreliny. Prowadzona jest diagnostyka zaburzeń czynności nadnerczy, stosowane są chromatograficzne metody oceny metabolitów sterydowych i profilu steroidów w dobowej zbiórce moczu pozwalające precyzyjnie określać zaburzenia nadnerczowe. Duży postęp dokonał się w diagnostyce zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej dzięki rozwojowi badań biochemicznych i densytometrii.

Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii zajmuje się leczeniem zaburzeń odżywiania: zarówno otyłości jak i niedożywienia w tym anorexia nervosa. Umożliwia to ścisła współpraca pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami i pracującym w zespole dietetykiem.

Leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci stanowi istotna część działalności oddziału. Dzieci są leczone metodą intensywnej insulinoterapii przy pomocy penów jak i osobistych pomp insulinowych. Część z nich korzysta dodatkowo z systemu całodobowego pomiaru glikemii i coraz doskonalszych glukometrów. Jednocześnie lekarze leczący mają możliwość monitorowania terapii poprzez specjalne oprogramowanie komputerowe. W celu edukacji diabetologicznej w oddziale i poradni działa zespół edukatorek i dietetyczki. Oddział sprawuje także patronat nad Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą i corocznie bierze udział w organizacji kolonii dla dzieci z cukrzycą.

W Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, oraz dla studentów Ratownictwa Medycznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu w zakresie ratownictwa i pielęgniarstwa pediatrycznego.

Przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej działa Studenckie Koło Naukowe. W ramach swojej działalności Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii prowadzi staże podyplomowe, specjalizacyjne oraz specjalizacje z pediatrii, endokrynologii, diabetologii dla lekarzy.

Pracownicy Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną uzyskiwali wielokrotnie Nagrody Naukowe i Dydaktyczne Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii powstał i jest dotychczas redagowany pod kwartalnik ogólnopolski „Endokrynologia Pediatryczna”.

Obecnie Oddziałem Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii kieruje prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek.

W skład zespołu lekarskiego wchodzą:

  • dr hab. n. med. Witold Kołłątaj specjalista pediatra, endokrynolog,
  • dr hab. n. med. Maria Klatka specjalista pediatra, endokrynolog,
  • dr n. med. Bożena Banecka specjalista pediatra, diabetolog,
  • dr n. med. Robert Piekarski specjalista pediatra, diabetolog,
  • dr n. med. Anna Bury specjalista pediatra,
  • lek. med. Beata Wysocka specjalista pediatra, diabetolog,
  • lek med. Elżbieta Budzyńska specjalista pediatra, endokrynolog,
  • lek. med. Iga Kapczuk specjalista pediatra

Zespołem pielęgniarskim kieruje mgr Renata Niećko. Edukację pacjentów w zakresie cukrzycy prowadzą mgr piel. Lidia Jagodzińska i mgr piel. Beata Linkiewicz.

Pacjenci Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii mogą kontynuować leczenie specjalistyczne w Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci lub w Poradni Diabetologicznej dla Dzieci.