Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki

Oddział Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii

Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Tel. : 81 71 85 477

e-mail: pulmonologia@uszd.lublin.pl
Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 461 
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzena Szczygielska tel. 81 71 85 196

 

Do leczenia szpitalnego do Oddziału Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii, przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 2 do 18 lat z regionu lubelskiego oraz innych regionów Polski w trybie planowym oraz pilnym. Wymagane jest skierowanie do szpitala.

Zespół specjalistów reumatologów zajmuje się diagnostyką i leczeniem układowych zapalnych chorób tkanki łącznej, w tym: młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów i innych zapaleń stawów, układowych zapaleń naczyń, młodzieńczego tocznia rumieniowatego układowego, młodzieńczych miopatii zapalnych, młodzieńczej twardziny układowej i miejscowej oraz zespołami autozapalnymi u dzieci i młodzieży. W Oddziale prowadzone są terapie lekami biologicznymi dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia.

Zespół specjalistów pulmonologów i alergologów prowadzi diagnostykę i terapię chorób układu oddechowego, w tym zapaleń płuc, astmy oskrzelowej, mukowiscydozy, chorób śródmiąższowych płuc i innych u dzieci i młodzieży. W Oddziale prowadzone są terapie dzieci chorych na mukowiscydozę w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia.

 

Przy oddziale funkcjonuje:

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego u Dzieci

Pracownia Densytometrii

Oddział dysponuje wysokiej klasy urządzeniami do ultrasonografii (badanie układu ruchu i układu oddechowego), kapilaroskopem, densytometrem oraz aparatem do 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego. W Oddziale prowadzone są procedury nakłuć stawów, pobrania szpiku do badania i inne w znieczuleniu świadomym (z wykorzystaniem podtlenku azotu) lub ogólnym.

 

Działalność dydaktyczna

W Klinice prowadzona jest działalność dydaktyczna, która obejmuje prowadzenie zajęć dla studentów dla wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (w tym w języku angielskim). W ramach kształcenia podyplomowego w Klinice prowadzone są staże szkoleniowe podyplomowe oraz dla lekarzy specjalizujących się w zakresie pediatrii, medycyny rodzinnej, reumatologii oraz pulmonologii. Aktualnie szkolenie specjalizacyjne rezydenckie w Oddziale podjęło 9 lekarzy z pediatrii, 2 z chorób płuc u dzieci i 2 z reumatologii, oraz poza-rezydenckie 1 z reumatologii i 1 z chorób płuc.

 

Działalność naukowa

W ramach prowadzonej działalności naukowej prowadzone są badania dotyczące patogenezy, diagnostyki i terapii w układowych chorobach tkanki łącznej i układu oddechowego u dzieci.

 

Specjalistyczna opieka ambulatoryjna

Lekarze Oddziału udzielają świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci w Poradni Reumatologicznej dla Dzieci oraz Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci.

Telefon do Rejestracji do wszystkich Poradni: 817409600 (godz. 7.30-14.30)

Telefon do Rejestracji do Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci 81 71 85 518 (godz. 12-14.30)

Telefon do Rejestracji do Poradni Reumatologicznej dla dzieci 817185517 (godz. 12-14.30)

 

Przyjęcie do Szpitala

W dniu planowanego przyjęcia należy zgłosić się do Izby Przyjęć Szpitala w godz. 7.00 - 8.00.

W trakcie pobytu w Oddziale pacjenci noszą odzież dzienną.

Na terenie oddziału obowiązuje Regulamin, z którym pacjent i opiekun zapoznają się w trakcie przyjęcia do Oddziału.

O potrzebie wystawienia zwolnienia lekarskiego należy poinformować lekarza prowadzącego i posiadać niezbędne dane.

Większość sali w Oddziale jest 4 – 6 osobowych, dlatego w czasie hospitalizacji z dzieckiem może przebywać jeden opiekun. Dysponujemy ograniczoną liczbą rozkładanych leżanek dla rodziców, zależnie od obłożenia Oddziału.

Wypis ze szpitala: Opiekun otrzymuje pełną albo tymczasową (do momentu uzyskania wszystkich wyników badań) kartę Informacyjną leczenia szpitalnego, w której są umieszczone wyniki badań, konsultacji i zalecenia.

Pacjent powinien mieć przy sobie:

1. Przybory toaletowe (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień, szampon do włosów), ewentualnie własne sztućce.

2. Kilka zmian odzieży dziennej i bielizny osobistej, piżamę, pantofle, klapki do kąpieli.

3. Dzieci w wieku szkolnym mogą zabrać podstawowe podręczniki i zeszyty (w trakcie hospitalizacji mogą uczestniczyć w zajęciach szkoły szpitalnej).

Przez okres hospitalizacji wszystkie rzeczy powinny być umieszczone w jednej walizce lub torbie. Stoliki szpitalne posiadają niewielkie szuflady i jedną szafkę.

Rzeczy wartościowe na własną odpowiedzialność.

Przy planowanej próbie wysiłkowej pacjent powinien mieć:

  1. Strój do ćwiczeń, w tym buty sportowe
  2. Woda mineralna

Podpisane nazwiskiem i imieniem artykuły spożywcze można przechowywać w lodówce w pomieszczeniu kuchennym na piętrze.

Zalecamy do zapoznanie się z innymi informacjami na stronie szpitala, w tym Poradnika dla Pacjenta: poradnik-pacjenta.php