Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. med. Wanda Furmaga-Jabłońska


Oddział Patologii Niemowląt i Pediatrii

Tel. : 81 71 85 371

e-mail: kpnn@uszd.lublin.pl

Lekarz Kierujący Oddziałem: prof. dr hab. med. Wanda Furmaga-Jabłońska

Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 362

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Grażyna Bychawska

Oddział Patologii Niemowląt i Pediatrii jest jednym z dwóch oddziałów składających się na Klinikę Patologii Noworodków i Niemowląt. Dysponuje 25 miejscami w dwu- i trzyosobowych salach, przeznaczonymi do diagnozowania i leczenia dzieci w wieku od drugiego miesiąca życia do dwóch lat. Naszymi pacjentami są dzieci z różnorodnymi problemami zdrowotnymi, wymagające specjalistycznej diagnostyki i leczenia zachowawczego. Wśród hospitalizowanych najliczniejszą grupę stanowią dzieci z chorobami układu oddechowego, moczowego, pokarmowego i nerwowego. W Oddziale funkcjonuje Sala Pobytów Diagnostycznych przeznaczona dla pacjentów wymagających skomplikowanej diagnostyki. Około 30 % naszych pacjentów jest przyjmowanych po uprzednim pobycie w oddziałach dziecięcych szpitali terenowych, których możliwości diagnostyczne i lecznicze uniemożliwiały kontynuowanie tam terapii.

Dzięki wszechstronnemu i stale pogłębianemu wyszkoleniu pracujących w Oddziale lekarzy i pielęgniarek oraz współpracujących konsultantów, potrafimy trafnie diagnozować i skutecznie leczyć nawet najbardziej skomplikowane schorzenia. W Oddziale zatrudnieni są pediatrzy będący dodatkowo specjalistami w zakresie różnych dziedzin medycyny. Doświadczenie zawodowe zdobyli w renomowanych ośrodkach pediatrycznych w kraju i zagranicą. W zespole pielęgniarek zatrudnionych w Oddziale pracują między innymi osoby z wyższym wykształceniem i posiadające specjalizację pediatryczną.

Rodzice i opiekunowie naszych pacjentów są zachęcani, by przez całą dobę przebywali przy łóżku chorego, współpracując z zespołem lekarsko-pielęgniarskim. Obecność rodziców i opiekunów stwarza dziecku poczucie bezpieczeństwa, niezbędne w każdej sytuacji życiowej, tym bardziej w chorobie.

W Oddziale jest pokój zabaw wyposażony w sprzęt i zabawki odpowiednie do wieku naszych pacjentów. Korzystają z niego dzieci nie wymagające izolacji.

Naszą troską jest stworzenie warunków, by trudny zarówno dla dziecka jak i jego rodziców okres pobytu w szpitalu przysparzał jak najmniej stresów. Chętnie i wyczerpująco informujemy rodziców o stanie zdrowia dziecka, planowanych badaniach i leczeniu. Zależy nam by Rodzice naszych Pacjentów postrzegali zespół pracujący w Oddziale jako grupę przyjaznych ludzi, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem służą małym pacjentom.

Wielu naszych pacjentów po zakończeniu hospitalizacji wymaga dalszej opieki specjalistycznej, która jest realizowana w poradniach specjalistycznych Uniwersyteckiego  Szpitala Dziecięcego .

Oddział Patologii Noworodków

Lekarz Kierujący Oddziałem: 

dr n. med. Elżbieta Szponar

Tel. : 81 71 85 379, 81 71 85 363, 81 71 85 381, 81 71 85 382

e-mail: noworodki@uszd.lublin.pl

Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 382 
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata Biczak

Oddział Patologii Noworodków jest jedynym specjalistycznym oddziałem w województwie lubelskim, w którym hospitalizowane są chore noworodki. Zapewniamy naszym pacjentom usługi diagnostyczno-lecznicze na najwyższym poziomie, zgodnie z najnowszymi standardami medycznymi i wiedzą medyczną opartą na faktach dowiedzionych naukowo. Nasze postępowanie oparte jest na zasadach moralnych i etycznych, według których dobro pacjenta jest najwyższym celem.

Kliniczny Oddział Patologii Noworodków prowadzi kompleksowe, specjalistyczne leczenie chorób okresu noworodkowego, które obejmują m. innymi:

 • zaburzenia adaptacji do warunków życia pozamacicznego
 • niedotlenienie wewnątrzmaciczne i okołoporodowe
 • zakażenia ogólnoustrojowe
 • żółtaczki
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe
 • wady wrodzone układów i narządów
 • choroby metaboliczne i genetycznie uwarunkowane
 • zakażenia wewnątrzmaciczne i okołoporodowe
 • wrodzone błędy metabolizmu
 • drgawki okresu noworodkowego i zaburzenia neurologiczne
 • zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne
 • powikłania wcześniactwa

Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę do monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych (inkubatory otwarte i zamknięte, kardiomonitory z możliwością oceny częstości tętna, oddechów, saturacji krwi tętniczej, przystawki do pomiarów ciśnienia tętniczego, pulsoksymetry, materacyki bezdechu) oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia leczenia i pielęgnacji chorych noworodków (pompy infuzyjne, pompy do żywienia parenteralnego, lampy fototerapii, cewniki dożylne, ssaki, inhalatory, aparat EKG).

Personel Klinicznego Oddziału Patologii Noworodków stanowi doskonale wyszkolona i posiadająca bogate doświadczenie kliniczne kadra lekarzy akademickich – specjalistów, którzy odbyli gruntowne przeszkolenie medyczne przebywając na licznych stażach krajowych i zagranicznych w ramach programu edukacyjnego TEMPUS, finansowanego przez Unię Europejską w takich krajach jak: Belgia, Holandia, Hiszpania oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Nasi pacjenci pozostają pod troskliwą opieką pielęgniarek, które wyczulone na potrzeby małych pacjentów i oddane swojej pracy wspomagają lekarzy w procesie diagnostyczno-leczniczym. Wśród pracujących w Oddziale pielęgniarek są specjalistki w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz absolwentki wydziału pielęgniarstwa i pedagogiki wyższych uczelni.

Personel lekarski i pielęgniarski systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe, podejmując kolejne specjalizacje oraz uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz kursach i szkoleniach.

Od 2 lat w Oddziale Patologii Noworodków prowadzona jest, przez wykwalifikowany do tego celu personel, muzykoterapia mająca na celu wspomaganie procesu terapeutycznego.

Kadra Medyczna Oddziału Patologii Noworodków ściśle współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci pozostających w Oddziale oraz zapewnia możliwość dalszej stałej kontroli dzieci hospitalizowanych w specjalistycznej Poradni Kontroli Rozwoju Noworodków i Niemowląt - Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.