Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Lekarz Kierujący Oddziałem

lek. med. Paweł Szwarc

Tel. : 81 71 85 323

e-mail: sor@uszd.lublin.pl
 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Grażyna Mitruś

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje 7 łóżkami. Udziela on pomocy doraźnej pacjentom w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. SOR pełni 24-godzinny ostry dyżur w zakresie chirurgii, chirurgii urazowej, pediatrii oraz laryngologii. Współpracuje ze wszystkimi poradniami Polikliniki oraz pozostałymi oddziałami szpitala, gdzie pacjenci są kierowani po udzieleniu im w SOR pomocy doraźnej.

W oddziale stosowane są nowe wdrożenia w zakresie diagnostyki, w szczególności pełne monitorowanie podstawowych funkcji życiowych dzięki posiadanym pulsoksymetrom oraz specjalnym monitorom funkcji życiowych. Ponadto oddział dysponuje sprzętem diagnostyczno – terapeutycznym umożliwiającym powodzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej zgodnie ze standardem PALS oraz zaopatrzenie pacjentów z obrażeniami ciała. Z nowoczesnych metod terapeutycznych oddział stosuje m.in. wentylację zastępczą oraz defibrylację.

W ramach swojej działalności Szpitalny Oddział Ratunkowy prowadzi zajęcia dla studentów II roku studiów licencjackich Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. Ponadto w Oddziale prowadzi się specjalizacje lekarskie i pielęgniarskie z zakresu medycyny ratunkowej. Oddział bierze udział w kursach CMKP „Nagłe zagrożenia wieku dziecięcego” dla lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej.

Oddział współpracuje m.in. z Polskim Towarzystwem Medycyny Ratunkowej, co przejawia się w wielokrotnym udziale jego pracowników w sympozjach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez PTMR, na których niejednokrotnie prezentują oni własne doświadczenia z pracy w oddziale ratunkowym szpitala.