Oddział Rehabilitacji Dziecięcej

 

Oddział Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej

Oddział Dzienny Rehabilitacji

 

Lekarz Kierujący Oddziałem

dr n.  med. Jolanta Taczała

Tel. : 81 71 85 235

e-mail: oddzial.rehabilitacji@uszd.lublin.pl

              oddzial.dzienny.rehabilitacji@uszd.lublin.pl

              poradnia.rehabilitacyjna@uszd.lublin.pl

Dyżurka pielęgniarek: 81 71 85 188 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Paździor


W Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej, Oddziale Pobytu Dziennego, a także w Poradni Rehabilitacyjnej prowadzona jest kontynuacja rehabilitacji, której wymagają pacjenci.

Specyficznym rodzajem działalności jest terapia neurorozwojowa dzieci grupy ryzyka wymagających indywidualnej terapii.

Wśród nowoczesnych metod terapeutycznych w zakładzie i oddziale stosowane są programy terapeutyczne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem toksyny botulinowej oraz terapie metodą NDT Bobath oraz metodą Vojty. Natomiast wobec dzieci z dysfunkcjami neurogennymi i narządów ruchu przewidziane są terapie metodą PNF, terapie manualne oraz neuromobilizacje.

Zakład prowadzi także terapię metodą Halliwick dla dzieci niepełnosprawnych. Zakład dysponuje gabinetami wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny, w szczególności gabinet kinezyterapii, fizykoterapii, gabinet do terapii SI, gabinet metod specjalnych, gabinet masażu leczniczego, a także szeroki sprzęt do hydroterapii wraz z basenem.

Lekarze i fizjoterapeuci zatrudnieniu w Oddziale/Zakładzie posiadają licencje międzynarodowe oraz ukończone kursy w zakresie metod: Vojty, NDT, PNF, SI, metody Halliwick, neuromobilizacji oraz innych wykorzystywanych w USzD.