Zamówienia związane z przeciwdziałaniem Covid

Postępowanie nr 16/22 - zaproszenie do złożenia ofert - Testy COVID

Zaproszenie do złożenia oferty

Odpowiedzi na pytania

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Postępowanie  – Zaproszenie złożenie oferty na półmaski i kombinezony (09.02.2022 r.)

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie  – Zaproszenie złożenie oferty na półmaski i kombinezony

Zaproszenie o złożenia oferty

Przesunięcie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Uzupełnienie zapytania ofertowego na dostawy pólmasek i kombinezonów

Informacja o odstąpieniu od wyboru Wykonawcy

 

Postępowanie (17.11.2021) – Zaproszenie złożenie oferty na Testy Antygenowe

Zaproszenie do złożenia oferty

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert 2

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert

Informacja o wyniku postępowania - wyborze oferty najkorzystniejszej

Powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - wynik postępowania

 

Postępowanie (12.11.2021) – Zaproszenie złożenie oferty na Testy Antygenowe Panbio Covid 19 Ag Rapid Test Device a’25

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie nr 52/21 - Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i aparatury medycznej - zamówienie związane z przeciwdziałaniem Covid

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej - kardiomonitory i pompy infuzyjne (6 zadań)

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Formularz kosztorysowy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Postępowanie nr 23/21 - Zaproszenie do składania ofert na sprzęt medyczny - zamówienie związane z przeciwdziałaniem Covid

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt medyczny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert 

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Postępowanie nr 32/21 - Zaproszenie do składania ofert na sprzęt medyczny - zamówienie związane z przeciwdziałaniem Covid (2 zadania)

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Postępowanie nr 31/21 - Zaproszenie do składania ofert na dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Zakłądu Fizjoterapii USzD (5 zadań) - zamówienie związane z przeciwdziałaniem Covid

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Postępowanie - Zaproszenie do złożenia oferty na Testy Antygenowe Panbio Covid 19 Ag Rapid Test Device a’25

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Postępowanie nr 38/21 - Zaproszenie do składania ofert na sprzęt medyczny - zamówienie związane z przeciwdziałaniem Covid 

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb zakładu fizjoterapii Uniwersyteckiego Szpitala Dzecięcego w Lublinie

Zaproszenie do złożenia  oferty

Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Formularz kosztorysowy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Zawiadomienie o wyniku postępowania