Rocznik 2005, Vol. 9

Redaktor naczelny (Editor in Chief) - Prof. zw. dr hab. n. med. JERZY OSEMLAK


Komitet naukowy (Advisory Board):

 • Prof. dr hab. Jerzy Osemlak (Lublin) − przewodniczący
 • Prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz (Bytom)
 • Prof. dr hab. Andrzej Chilarski (Łódź)
 • Prof. dr hab. Jerzy Czernik (Wrocław)
 • Prof. dr hab. Franciszek Furmanik (Lublin)
 • Prof. dr hab. Jan Grochowski (Kraków)
 • Prof. dr hab. Andrzej Jankowski (Poznań)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Grodno)
 • Prof. dr hab. Jerzy Karski (Lublin)
 • Doc. dr hab. Josef Kopecký (Ostrawa)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Łodziński (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Bolesław Mackiewicz (Grodno)
 • Doc. dr hab. Tomas Malý (Ostrawa)
 • Prof. dr hab. Irena Latawiec-Mazurkiewicz (Szczecin)
 • Prof. dr hab. Bibiana Mossakowska (Warszawa)
 • Dr n. med. Krzysztof Okłot (Warszawa)
 • Doc. dr hab. Leopold Pleva (Ostrawa)
 • Doc. dr hab. Jacek Puchała (Kraków)
 • Doc. dr hab. Vladimir Richter (Ostrawa)
 • Prof. dr hab. Olgierd Sarrazin (Bydgoszcz)
 • Prof. dr hab. Andrzej Skwarcz (Lublin)
 • Dr n. med. Stanisław Sobocki (Jarosław)
 • Prof. dr hab. Czesław Stoba (Gdańsk)
 • Doc. dr hab. Lubomir Sýkora (Bratysława)
 • Prof. dr hab. Czesław Szymkiewicz (Warszawa)

Komitet redakcyjny (Editorial Board):

 • Prof. dr hab. Jerzy Osemlak − przewodniczący
 • Dr Rafał Bojar
 • Dr Jolanta Drwal-Kuraś
 • Dr n. med. Anna Dyja-Jarosz − skarbnik redakcji
 • Dr Anita Kalińska-Lipert
 • Dr n. med. Wojciech Konera
 • Dr Marcin Obel
 • Dr Barbara Ogórek
 • Dr n. med. Paweł Osemlak − sekretarz redakcji
 • Dr Błażej Rogowski
 • Dr n. med. Jadwiga Szczepińska-Sobutka
 • Dr Paweł Szwarc
 • Dr Włodzimierz Zmysłowski


Spis treści:
 

Prace oryginalne

Prace poglądowe

Prace kazuistyczne

Prace historyczne

Sprawozdania, komunikaty