Oddział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej

Oddział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej
 

 

 

Lekarz Kierujący Oddziałem
 

prof. dr hab. n. med. Anna Torres

Sekretariat:  tel. 81 71 85 428

e-mail: ginekologia@uszd.lublin.pl

Dyżurka położnych: tel. 81 71 85 423

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata Ziętek

 

Oddział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej jest pierwszym powstałym w makroregionie oddziałem, w którym pacjentkom do 18 roku życia udzielane są świadczenia medyczne w zakresie ginekologii. Zadaniem ginekologów dziecięcych jest opieka nad zdrowiem reprodukcyjnym dziewczynek i nastolatek, w tym profilaktyka i leczenie schorzeń układu rozrodczego. Problemy zdrowotne związane z układem rozrodczym u dzieci i młodzieży wymagają dostosowanego do wieku podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Opieka w przyjaznej atmosferze oraz środowisku odpowiednim dla wieku pacjentek, dostępna w Oddziale Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie istotnie przyczynia się do minimalizacji niekorzystnych emocji związanych z procesem diagnostyczno-leczniczym ingerującym w intymne sfery życia.

Oddział i Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej USzD oferują bogaty zakres świadczeń niezbędnych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym schorzeń układu rozrodczego u dzieci i nastolatek w wieku od 1 dnia życia do 18 roku życia, w tym: bardzo obfitych, przedłużonych miesiączek i związanej z nimi niedokrwistości, łagodnych i złośliwych guzów nowotworowych przydatków, czynnościowych torbieli jajnika, wad rozwojowych narządu rodnego, zaburzeń cyklu miesiączkowego, endometriozy, nieprawidłowych krwawień w okresie przedpokwitaniowym, urazów okolicy krocza, chorób pochwy i sromu, zaburzeń czynności jajników o różnej etiologii, jak również ostrych i przewlekłych bólów podbrzusza. Oddział oferuje specjalistyczną opiekę pacjentkom z nieprawidłową funkcją jajników spowodowaną zespołami genetycznymi lub leczeniem onkologicznym. Opieką medyczną otacza również pacjentki, które doświadczyły przemocy seksualnej, jak również pacjentów transpłciowych i niebinarnych. Oddział i Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej udziela ponadto świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki prenatalnej w ciążach fizjologicznych, poradnictwa antykoncepcyjnego oraz profilaktyki i promocji zdrowia w tym promocji szczepień przeciwko HPV (wirusowi powodującemu raka szyjki macicy). Odział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej współpracuje także z Oddziałem Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej oferując kompleksową opiekę ginekologiczną oraz poradnictwo w zakresie ochrony funkcji rozrodczych u pacjentek poddawanych leczeniu onkologicznemu.

Diagnostyka w Oddziale odbywa się w oparciu o nowoczesny sprzęt, umożliwiający przeprowadzanie ultrasonografii, kolposkopii, wulwoskopii, vaginoskopii i laparoskopii. Zabiegi operacyjne przeprowadzane z wykorzystaniem metod chirurgii małoinwazyjnej.

Personel zatrudniony w Oddziale Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej przeszkolony jest w pracy z małoletnimi pacjentkami ze schorzeniami ginekologicznymi i zapewnia profesjonalną opiekę oraz przyjazną atmosferę. W sytuacjach tego wymagających rodzice mogą pozostać przy dziecku w nocy.

Poradnia i Oddział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie wraz z Kliniką Ginekologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są także ośrodkiem, który w 2019 jako pierwszy w Polsce, uzyskał akredytację Międzynarodowej Federacji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej (FIGIJ – Federation International de Gynecologie Infantil et Juvenile) do prowadzenia staży i szkoleń w tym zakresie.

Specjaliści pracujący w Oddziale Ginekologii Dziecięcej posiadają międzynarodowy certyfikat w zakresie ginekologii dziecięcej i dziewczęcej uzyskany pod auspicjami IFEPAG (International Fellowship in Pediatric and Adolescent Gynecology). Lekarz Kierujący Oddziałem w latach 2019-2023 była członkiem zarządu Międzynarodowej Federacji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej (FIGIJ – Federation International de Gynecologie Infantil et Juvenile), a od 2023 jest wiceprezesem tej organizacji.

Opiekując się zdrowiem reprodukcyjnym dzieci i nastolatek Oddział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej współpracuje z innymi Oddziałami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz z Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W ramach działalności Kliniki Ginekologii Dziecięcej w Oddziale prowadzone są także zajęcia dla studentów 6 roku wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Pracownicy Oddziału:

Lekarze:

1. prof. dr hab. n. med. Anna Torres (specjalista położnictwa i ginekologii oraz ginekologii dziecięcej IFEPAG)

2. dr n. med. Ewa Woźniakowska (specjalista położnictwa i ginekologii, endokrynologii oraz ginekologii dziecięcej IFEPAG)

3. dr n. med. Karolina Rasoul-Pelińska (specjalista położnictwa i ginekologii)

4. dr n. med. Monika Majcher (specjalista położnictwa i ginekologii)

5. dr n. med. Maria Muszyńska-Orzelska (specjalista położnictwa i ginekologii)

 

Umawianie terminu hospitalizacji dla osób posiadających skierowanie do Oddziału osobiście w Sekretariacie Oddziału lub telefonicznie - tel. 81 71 85 428 / tel. kom. 721 838 854 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00.