Archiwum - Fundusze Unijne

"Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie’’
 


Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie zrealizował projekt pn. ,,Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie’’.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wartość projektu: 3 913 302,00 PLN
Wartość dofinansowania przez Unię Europejską 85%: 3 326 306,70 PLN
Wartość dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia 15%: 586 995,30 PLN

10 maja 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-023/08-00

Projekt zrealizowany został w ramach: działania 12.2. –Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Sprzęt i aparatura medyczna zakupiona w ramach projektu pn. ,,Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie’’ 2010 r.

  
Archiwum
 

Konkurs plastyczny Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta