Wspólnota Duchowej Pomocy

Szpital, w którym leżą chore dzieci jest wyjątkowym miejscem. Cierpienie dzieci i młodzieży budzi nasze współczucie. Jednak współczucie to za mało. Warto modlić się za te dzieci. Niektóre mają za sobą dopiero kilka tygodni życia, inne kilka lat, młodzież - kilkanaście, a już czekają na zabieg, poważną operację, a życie niektórych z nich jest zagrożone. W tych sprawach warto zwracać się do Boga. Przygarnia On każdego, kto u Niego szuka pomocy.


Jezus mówi:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28)


Jezus Chrystus udziela szczególnego błogosławieństwa modlitwie zanoszonej wspólnie, podejmowanej z miłości do bliźniego

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 19-20).

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7, 7-8).


Zachęcam więc gorąco do utworzenia duchowej wspólnoty modlitwy w intencji pacjentów naszego szpitala, szczególnie za tych, którzy znajdą się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej oraz za tych, którzy z wiarą w Boże Miłosierdzie będą prosić o modlitwę. Wspólnota duchowa ma charakter modlitwy wstawienniczej na wzór prośby setnika z Ewangelii św. Mateusza (Mt 8, 5-17).


Kto może przystąpić do Wspólnoty Duchowej Pomocy?

Każdy kto tylko chce. W kaplicy obok ołtarza znajduje się kosz, do którego należy na włożyć karteczkę, jako znak włączenia się do wspólnoty modlitwy. Należy krótko wpisać: swoje imię, wykonywany zawód lub szkolę/uczelnię oraz zobowiązanie przez jaki okres trwać będzie modlitwa np. przez 3 miesiące lub rok, do końca studiów, do końca mojej pracy w DSK itp. Nie będzie nas widać, ale będziemy działać – jak aniołowie.


Jaką modlitwę odmawiać?

Może to być dziesiątek różańca, koronka do Bożego Miłosierdzia lub też jakieś krótsze modlitwy, np. Pod Twoją Obronę, Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo… Ważne, aby modlitwa była codzienna, wytrwała, ufna i pokorna. Pamiętajmy też, że modlitwa nasza jest uświęcona przez Boga głównie wtedy, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Prośmy też o wstawiennictwo świętych i aniołów.

Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy włączą się w to dzieło.


Intencja modlitwy:

aby Miłosierny Jezus Chrystus leczył dzieci i młodzież ze szpitala poprzez posługę pracowników służby zdrowia, a także, aby sam bezpośrednio dotykał i uzdrawiał chorych.


Kosz intencji

Znajduje się przed ołtarzem. Tutaj wkładamy karteczkę z podaniem imienia pacjenta USzD oraz określeniem, o co wspólnota ma się modlić.

Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy włączą się w to dzieło.

Ks. Marek - Kapelan USzD