Władze Szpitala

Dyrektor Ryszard Śmiech
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych dr n. med. Jolanta Taczała
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy mgr Dorota Chodowska
Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury mgr inż. Hanna Filipowicz
Naczelna Pielęgniarka mgr Alicja Buksińska

 

Rada Społeczna

Przewodnicząca Rady Społecznej (przedstawiciel Rektora Uczelni) Halina Cichoż-Lach
Członkowie Rady:
przedstawiciel Ministra Zdrowia Dominika Szajnoga
przedstawiciel Wojewody Jakub Koper
przedstawiciel Zarządu Samorządu Województwa Barbara Cioch
przedstawiciel Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek Buk
przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Marzena Siek
przedstawiciel Senatu Uczelni Monika Lipińska
przedstawiciel Senatu Uczelni Wojciech Lutek
przedstawiciel Senatu Uczelni Sławomir Skwarek
przedstawiciel Senatu Uczelni Zbigniew Wojciechowski
   

Rejestr zmian dokumentu:
Autor: Beata Niećko
Udostępnił: Marcin Andruszkiewicz
Data udostępnienia: 2019-05-22 08:55:24
Zmodyfikował: Beata Niećko
Data modyfikacji: 2022-07-15 10:25:39