Przygotowanie do badania metodą rezonansu magnetycznego (MR)

Przygotowanie do badań w Pracowni:

    Bardzo istotne jest przyniesienie i pokazanie przed badaniem wyników poprzednich badań obrazowych: MR, TK, USG, (wyniki badań w postaci opisów,  płyt CD).

    Personel  Pracowni  powinien  zostać  poinformowany  o  ewentualnej  klaustrofobii  pacjenta  (która  może  uniemożliwić wykonanie badania).

   Uciążliwością metody jest konieczność przebywania pacjenta w podłużnym i dość ciasnym pomieszczeniu przez cały czas trwania badania (30-120min). Czas badania zależy od rodzaju badanego obszaru i patologii.

Podczas trwania badania pacjent musi pozostawać w bezruchu, dlatego ważne jest by pacjent ułożył się wygodnie. Podczas badania pacjent, pomimo odizolowania od personelu Pracowni, ma możliwość kontaktu z badającymi.

     Dla  zwiększenia  poczucia  bezpieczeństwa,  zwłaszcza  u  małych  dzieci,  członek  rodziny  lub  opiekun prawny może pozostawać z dzieckiem przez cały czas badania, bez skutków ubocznych dla zdrowia.

W przypadku bardzo małych dzieci lub pacjentów niespokojnych może być niezbędne wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym.

Inną niedogodnością stosowanej metody jest hałas działającego urządzenia, w związku z tym na czas badania pacjent ma założone słuchawki tłumiące hałas. Dzięki słuchawkom pacjent w trakcie badania może słuchać bajek, muzyki lub radia.      Ze względu na istniejące w pokoju badań silne pole magnetyczne, konieczne jest przed badaniem usunięcie wszystkich elementów metalowych (zegarki, spinki do włosów, odczepiane protezy, aparaty słuchowe, okulary, klucze) oraz rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu w polu magnetycznym: magnetyczne karty bankomatowe lub telefony komórkowe.

   W niektórych schorzeniach wskazane może być podanie środka kontrastowego.

Na badanie rezonansu magnetycznego z podaniem środka kontrastowego pacjent zgłasza się na czczo (4-5 godzin po ostatnim posiłku).

     W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych po podaniu środka kontrastowego, konieczna jest ocena czynności nerek. Dlatego każdy pacjent zgłaszający się na badanie powinien mieć przy sobie wynik poziomu kreatyniny w surowicy krwi oraz eGFR, nie starszy niż 2 tygodnie.

     Bardzo  istotne  są  informacje  o  dysfunkcji/niewydolności  nerek,  chorobie  alergicznej  pacjenta;  o  wystąpieniu  reakcji alergicznej na podanie środka kontrastowego w poprzednich badaniach radiologicznych (jeśli taka sytuacja zaistniała).     Z uwagi na długi czas badania prosimy bezpośrednio przed badaniem nie pić, a na badanie zgłosić się z opróżnionym pęcherzem moczowym (wyjątkiem są badania MR miednicy, w których pęcherz moczowy powinien być średnio wypełniony). 

Noworodki i najmłodsze niemowlęta ( do 6-8 tyg. życia) mogą być badane we śnie spontanicznym.

Sukces tego badania zależny od należytego przygotowania pacjenta i współpracy z rodzicami dziecka.

Przeciwwskazania do wykonania badania MR:

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badania rezonansu magnetycznego jest: 

  • rozrusznik serca,
  • pompa insulinowa,
  • wszczepiony aparat słuchowy,
  • neurostymulatory,
  • niektóre klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe,
  • metaliczne ciała obce o nieznanym składzie.

Względne przeciwwskazania to: 

  • metalowe endoprotezy,
  • szwy,
  • aparaty ortodontyczne, które powodują zaburzenia pola magnetycznego i mogą uniemożliwić ocenę struktur położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W przypadkach najmniejszych wątpliwości konieczna jest konsultacja z pracownikiem Pracowni Rezonansu Magnetycznego (technik, lekarz).

Każdorazowo decyzję o wykonaniu badania oraz o celowości podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog, prowadzący badanie.