Pracownie

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pracownia Fizjoterapii
 • Pracownia  Fizjoterapii dla Dorosłych
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
 • Pracownia Badań Potencjałów Słuchowych
 • Pracownia Audiologiczna
 • Pracownia Doboru Aparatów Słuchowych u Małych Dzieci oraz Dopasowania Systemu Implantów Słuchowych
 • Pracownia Endoskopowa
 • Pracownia EKG
 • Pracownia Holtera
 • Pracownia ECHO-kardiografii
 • Pracownia Urodynamiczna
 • Pracownia EEG
 • Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia
 • Pracownia EMG
 • Pracownia Densytometryczna
 • Pracownia Immunohematologii
 • Punkt pobrań materiałów do badań
Rejestr zmian dokumentu:
Autor: Beata Niećko
Udostępnił: Marcin Andruszkiewicz
Data udostępnienia: 2019-05-21 14:57:57
Zmodyfikował: Beata Niećko
Data modyfikacji: 2024-01-04 11:40:10