Oddział Pediatrii i Alergologii

Oddział Pediatrii i Alergologii
 

 

Lekarz Kierujący Oddziałem
 

dr n. med. Jolanta Pietraszek-Mamcarz

Tel.: 81 71 85 354 

e-mail: alergologia@uszd.lublin.pl

Dyżurka pielęgniarek: 81 71 85 290 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Maria Kliman-Niewczas

 
Oddział Pediatrii i Alergologii jest jedynym specjalistycznym oddziałem w województwie lubelskim, w którym hospitalizowane są dzieci z chorobami alergicznymi. Dysponuje 20 miejscami w dwu- i trzyosobowych salach. Oddział obejmuje kompleksową opieką pacjentów z różnymi chorobami alergicznymi oraz zaburzeniami immunologicznymi. W oddziale prowadzona jest szeroko zakrojona specjalistyczna diagnostyka i terapia.

Jest jednym z kilku ośrodków w Polsce, który zajmuje się immunoterapią na jady owadów błonkoskrzydłych u najmłodszych pacjentów. Ponadto oddział zapewnia naszym pacjentom usługi diagnostyczno-lecznicze, zgodnie z najnowszymi standardami medycznymi, są to kompleksowe, specjalistyczne badania, takie jak: punktowe testy skórne, testy RAST, testy płatkowe na odczynniki chemiczne, kosmetyki, barwniki, leki, pokarmy, śródskórne testy na niesterydowe leki przeciwzapalne oraz testy natywne. W oddziale wykonuje się badania czynnościowe układu oddechowego tj. spirometrię, testy bronchodilatacyjne, test z tlenkiem azotu, który potwierdza obecność astmy oskrzelowej u pacjenta, ocenę laryngologiczną błony śluzowej nosa – rhinoskopię, rhinomanometrię, videoskopię.  

Oddział Pediatrii i Alergologii współpracuje ze specjalistami USzD (pulmonolodzy, laryngolodzy, gastrolodzy). W oddziale prowadzone jest kompleksowe, specjalistyczne leczenie i diagnostyka chorób alergicznych, takich jak: astma oskrzelowa, alergie skóry (atopowe, kontaktowe) – w ciężkich postaciach atopowego zapalenia skóry wdrożono terapię cyklosporyną, alergie przewodu pokarmowego, alergiczne sezonowe i całoroczne nieżyty nosa, zespoły niedoborów immunologicznych.

Oddział wyposażony jest zgodnie z najnowszymi standardami w kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne.W oddziale zorganizowane jest inhalatorium ze specjalistycznym sprzętem, pomocne w terapii górnych i dolnych dróg oddechowych naszych pacjentów.

Personel Oddziału Pediatrii i Alergologii to lekarze specjaliści alergologii i pediatrii z dużym doświadczeniem i wiedzą medyczną. Zespół bardzo aktywnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju konferencjach, szkoleniach krajowych i zagranicznych, które pozwalają aktualizować wiedzę medyczną.

Współpracujący personel pielęgniarski systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe. Kadra medyczna Oddziału Pediatrii i  Alergologii ściśle współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci oraz zapewnia możliwość dalszej kontroli w Specjalistycznych Poradniach Przyklinicznych.

Poradnie Alergologiczne przyjmują rocznie 12 tys. pacjentów.

Oddział posiada 3 miejsca akredytacyjne dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie alergologii.

Od 2004 r. z inicjatywy Konsultanta Wojewódzkiego – dr n.med. Jolanty Pietraszek-Mamcarz działa Akademia Astmy i Alergii. W jej ramach odbywają się cykliczne spotkania z pacjentami i ich rodzinami, gdzie omawiane są choroby alergiczne i problemy z nimi związane. Spotkania prowadzi dr Jolanta Pietraszek-Mamcarz. W ramach Akademii Astmy i Alergii organizowane są konferencje naukowo-szkoleniowe dla lekarzy specjalistów alergologii i pulmonologii, pediatrów i lekarzy rodzinnych; dotychczas zorganizowano kilkanaście konferencji naukowo-szkoleniowych.

Oddział Pediatrii i Alergologii posiada dobre warunki lokalowe, zapewnia nowoczesną diagnostykę, terapię i komfort pacjentom, a stale rosnąca liczba dzieci z chorobami alergicznymi powoduje, że stawiane są nowe wyzwania w dziedzinie alergologii dziecięcej.