Narodowa Strategia Onkologiczna

 

 

 

 

Narodowa Strategia Onkologiczna zadanie pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.

 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie pragnie poinformować, iż na mocy zawartej z Ministerstwem Zdrowia umowy nr 1/18/3/2021/50/1167 został wybrany na realizatora Narodowej Strategii Onkologicznej zadania pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej. 

 

W ramach zawartej umowy Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zakupił następujący sprzęt służacy małym pacjentom:

          • Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych,  

​          • Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej,

          • Urządzenie diagnostyczno – terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki,

          • Bieżnia do nauki chodu.

 

Łączna kwota dofinansowania: 999 944,40 zł

Całkowita wartość: 999 944,40 zł