Narodowa Strategia Onkologiczna zadanie pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków

 

 

 

 

Narodowa Strategia Onkologiczna zadanie pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.

 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie pragnie poinformować, iż na mocy zawartej z Ministerstwem Zdrowia umowy nr 1/13/2/2022/50/477 został wybrany na realizatora Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków. 

 

W ramach zawartej umowy Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zakupił następujący sprzęt służacy małym pacjentom:

          • Mikroskop optyczny

​          • Mikroskop fluorescencyjny

          • Sekwenator kapilarny

 

Łączna kwota dofinansowania: 1 949 300,29 zł