Kontakt

Adres prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Powiat lubelski
Województwo lubelskie
E-mail sekretariat@uszd.lublin.pl
WWW www.uszd.lublin.pl
Konto Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
83 1130 1206 0028 9173 3920 0001
NIP 712-24-14-692
Regon 430040541
TELEFONY:
Dyrektor Naczelny 81 71 85 101
Sekretariat

81 71 85 101, 81 71 85 100

(fax) 81 74 30 417

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 81 71 85 120
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 81 71 85 120
 
   
Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury 81 71 85 141
Naczelna Pielęgniarka 81 71 85 142
   
Oddziały
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej 81 71 85 391
Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej 81 71 85 350
Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetelogii 81 71 85 440
Oddział Neurologii Dziecięcej 81 71 85 484
Oddział Pediatrii i Gastroenterologii 81 71 85 420
Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej 81 71 85 520;
(tel/fax) 81 74 77 220

Oddział Patologii Niemowląt i Pediatrii

Oddział Patologii Noworodków 

81 71 85 371; (tel/fax) 81 74 30 100

81 71 85 371

Oddział Pediatrii i Nefrologii 81 71 85 470
Oddział Kardiologii Dziecięcej 81 71 85 311
Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii 81 71 85 581
(tel/fax) 81 74 16 173
I Oddział Ortopedii Dziecięcej 81 71 85 570
(tel/fax) 81 74 15 653
II Oddział Ortopedii Dziecięcej 81 71 85 551
Oddział Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii 81 71 85 477;
(tel/fax) 81 74 30 141
Oddział Rehabilitacji Dziecięcej
Oddział Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej
Oddzial Dzienny Rehabilitacji
81 71 85 235
Oddział Pediatrii i Alegologii 81 71 85 584
Zakłady:

Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG)

81 71 85 291

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

81 71 85 206,  81 71 85 205

Poradnie Specjalistyczne
Rejestracje:
Rejestracja do wszystkich Poradni 81 74 09 600
Poradnie: Alergologiczna, Audiologiczna, Gastroenterologiczna, Genetyczna, Kardiologiczna, Neurologiczna, Pulmonologiczna 81 71 85 518
Poradnie: Diabetologiczna, Endokrynologiczna, Foniatryczna, Ginekologiczna dla Dziewcząt, Hematologiczno-Onkologiczna, Laryngologiczna, Logopedyczna, Nefrologiczna, Psychologiczna, Reumatologiczna, Zdrowia Psychicznego 81 71 85 517
Poradnie: Rehabilitacyjna, Ortopedyczna, Chirurgiczna 81 71 85 204
Rejestracja RTG, USG, TK, MR 81 71 85 291
 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 81 71 85 323
Izba Przyjęć 81 71 85 310
 
Dział Krwiolecznictwa 81 71 85 303, -260
81 74 30 010
Dział Diagnostyki Genetycznej 81 71 85 261, -259, -258
 
   

Rejestr zmian dokumentu:
Autor: Beata Niećko
Udostępnił: Marcin Andruszkiewicz
Data udostępnienia: 2019-05-22 08:59:08
Zmodyfikował: Beata Niećko
Data modyfikacji: 2024-02-23 08:47:53