Komórki organizacyjne podlegające Z-cy Dyrektora ds. Medycznych

Dział Krwiolecznictwa

Dział Diagnostyki Genetycznej

Apteka Szpitalna

Lekarz Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 

Stanowisko ds. Badań Klinicznych

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Oddziały Szpitalne

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Izba Przyjęć

Blok Operacyjny

Stacja Dializ

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Fizjoterapii 

Poradnie Specjalistyczne

Pracownie