Komórki organizacyjne podlegające Z-cy Dyrektora ds. Infrastruktury

Dział Techniczny:

  • Sekcja Instalacji Elektrycznych
  • Sekcja Instalacji Sanitarnych
  • Sekcja Remontowo-Budowlana

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów:

  • Zespół Zamówień Publicznych
  • Sekcja Zaopatrzenia

Sekcja  Administracyjno-Gospodarcza z Kancelarią
 

Dział Informatyki