Komórki organizacyjne podlegające Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Dział Finansowo-Księgowy:

  • Sekcja Księgowości Finansowej
  • Sekcja Księgowości Materiałowej
  • Sekcja Inwentaryzacji

Dział Ekonomiczny i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

  • Stanowiska ds. Ekonomiczny i Rozliczeń Świadczeń Medycznych
  • Koordynator ds. Rozliczeń
    • Statystycy Medyczni Kodujący