Komórki organizacyjne podlegające Naczelnej Pielęgniarce

Zastępca Naczelnej Pielęgniarki

Specjalista ds. Higieny i Epidemiologii

Specjalista ds. Epidemiologii 

Dział Sterylizacji, Dezynfekcji oraz Stacja Łóżek

Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej z Rejestracją

Archiwum Szpitalne

Oddziały Szpitalne

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Izba Przyjęć

Blok Operacyjny

Stacja Dializ

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Poliklinika