Komórki organizacyjne podlegające Dyrektorowi Naczelnemu

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

Rzecznik Prasowy
 

Dział Kadr i Płac:

  • Sekcja Płac
  • Sekcja Kadr

Radca Prawny

Dział Organizacyjny, Biuro Obsługi Rady Społecznej

Dział Kontrolingu i Analiz

Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych

Inspektor Ochrony Danych - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

Inspektor ds. BHP

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Kapelan

Audytor Wewnętrzny:


pokój: 2051
tel. 81 71 85 130
email: audytor@uszd.lublin.pl